ההרשמה לאתר פתוחה. הינכם מוזמנים להירשם לאתר ולהתחיל לערוך

רשימה משטפנשט, רומניה - 1887

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

רשימה משטפנשט (שטיפינשט) שברומניה שנת 1887 מתוך הספר: מנחם מנדל הרטמן, דרך חקיך, 1887 דרוהוביץ.


(25 שמות)

השמות

הרב ר' חיים זאב

אייזיק ב"ר משה אשר - (אשר)

אהרן הכהן מדאבריטשען - (הכהן)

אלטער צעלניקער - (צלניקר)

אלחנן ב"ר יחיאל מיכל

? אליעזר לבית הכנסת הגדול

הירש ליב קלעקנער - (קלקנר)

הירש גרשון שו"ב - (גרשון)

הירש וויגדעראוויטש - (ויגדרוביץ)

הירש ליב לעהרער - (לרר)

זושא ב"ר ראובן

חיים יונה תאומים - (תאומים)

חיים וויסמאן - (וייסמן)

חיים כהן - (כהן)

חיים זאב ב"ר יחזקאל יודא

יוסף חר"ז - (חר"ז)

ישע' שפירא - (שפירא)

יעקב אלטרעסק - (אלטרסק)

יעקב ב"ר חיים כהן - (כהן)

יחזקאל ב"ר משה

יעקב צבי ב"ר משה דוד

משה ברוך תאומים - (תאומים)

משה וועקסלער - (ווקסלר)

משה יהודא באקאל - (בקל)

(סענדר) כהן - (כהן)

פנחס ראבינאוויטש - (רבינוביץ)

קלמן ב"ר יוסף

שלמה ב"ר אלטר