ההרשמה לאתר פתוחה. הינכם מוזמנים להירשם לאתר ולהתחיל לערוך

רשימה מקאליש, פולין - 1859

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

רשימה מקאליש שבפולין מתוך הספר אבן משה, כתב רבי משה ברבי יעקב אהרן. הספר יצא לאור בוורשא בשנת 1859.

(44 שמות)

השמות

הרב הגאון אלעזר טרויבא

אייזק פייבלזאהן (פייבלזון)

אברהם אייזנר (אייזנר)

אלי' שנייר

אברהם סטריקאווסקי (סטריקובסקי)

אלי' פישל האבער (האבר)

אברהם לייבוש לאווינסקי (לווינסקי)

בנימין יעקב ווינטרויב (ויינטראוב)

גרשון דרייער (דרייר)

דוד ייטקאסקי (ייטקוסקי)

דוד הירש אייגר (אייגר) (איגר) ?

זלמן קרול

חיים

יעקב ברי"ש (ברי"ש)

יחיאל פערלא (פרלה)

יחיאל היילפרין (הלפרין)

ישראל רויטהאלץ (רויטהולץ)

יהודה מיכל ארקוש (ארקוש)

יעקב אוירבאך (אוירבך)

יחיאל מיכל בעלקין (בלקין)

יעקב קויפמאן (קאופמן)

יחזקאל מארינשטערין

יוסף שא (?)

ליבוש מאזאר (מזר)

ל' כהן (כהן)

משה מאיר ווארצקי (וורצקי)

מאיר

משה זאקס (זקש)

משה בריז"ל (בריז"ל)

מרדכי קרויזע (קרויזה)

משה לאנדוי (לנדוי)

מתתי' וואווע

מאמראטא

משולם פייביל אורבאך (אורבך)

משה מיכל

מאיר

משה

מרדכי קרויזע (קרוייזה)

משה לייב ש"ץ (ש"ץ)

ענדל אראנאוויטש (אהרונוביץ)

פייבל טענצער (טנצר)

פינחס טרויבא

שמואל פידענזאהן (פידנזון)

שמואל פערלא