ההרשמה לאתר פתוחה. הינכם מוזמנים להירשם לאתר ולהתחיל לערוך

רשימה מפינסק, בלארוס - 17/01/1872

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

רשימת תורמים מפינסק בבלארוס שנת 1872 מתוך עיתון המגיד.

(42 שמות)

השמות

 • הרב דפה
 • הגבירה שרה נימצאוויץ (נימצוביץ)
 • בנה ר' ישראל נימצאוויץ (נימצוביץ)
 • בנה אליעזר נימצאוויץ (נימצוביץ)
 • בנה שמעון נימצאוויץ (נימצוביץ)
 • חתנה ר' אהרן צבי ראיינראדסקי?
 • ר' אברהם נימצאוויץ (נימצוביץ)
 • ר' דוד נימצאוויץ (נימצוביץ)
 • ר' אבא ראזענטאהל (רוזנטל)
 • בנו ר' ישראל ראזענטאהל (רוזנטל)
 • בנו הח' דוד ראזענטאהל (רוזנטל)
 • ר' אשר גלאבערזאהן (גלברזון)
 • בנו הח' אברהם
 • חתנו ר' משה מארשאלקאווסקי (מרשולקובסקי)
 • ר' בצלאל ראבינאוויץ (רבינוביץ)
 • בנו ר' משה ראבינאוויץ (רבינוביץ)
 • ר' יוסף זאק (זאק)
 • ר' אברהם ראזאנסקי (רוזנסקי)
 • ר' שמואל טריבוש (טריבוש)
 • ר' אברהם מאיר בארשטין (בורשטין)
 • חתנו ר' מרדכי פסאחון?
 • ה' אסתר פינעס מוואלקאוויסק (פינס)
 • בנה מאיר פינעס (פינס)
 • ר' דוב פיאלקאוו
 • ר' מאיר בהדין
 • ר' מאיר לעווין (לווין)
 • ר' יעקב זרח (זרח)
 • ר' משולם שרגא
 • ר' נטע ווערשנער (וורשנר)
 • ר' ישעי' שרייבער (שרייבר)
 • ר' אברהם ב"ר ניסן
 • חתנו ר"י
 • ר' יצחק ג"מ
 • ר' מרדכי זאנוויל פאמעראנעץ (פומרנץ)
 • ר' יעקב ב"ר שמואל
 • ר' יהודא רובינשטיין (רובינשטיין)
 • ר' יונה סרסור
 • ר' ישעיה רמז (רמז)
 • ר' בצלאל ראזענבערג (רוזנברג)
 • ר' משה סאראקין (סורקין)
 • ר' אליעזר משה שמש (שמש)
 • אני הכותב יעקב צבי יאנאווסקי (ינובסקי)


הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

 • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
 • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
 • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
 • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.