ההרשמה לאתר פתוחה. הינכם מוזמנים להירשם לאתר ולהתחיל לערוך

רשימה מלודז', פולין - 31/07/1872

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

רשימת תורמים מלודז' Lodz, פולין מתוך עיתון המגיד.

(58 שמות)

השמות

 • האחים הגבירים בעווין?
 • אברהם פרוססאק
 • א. י. באטקאווסקי (בוטקובסקי)
 • ה וואלפזאהן (וולפסון)
 • מ. ש. רובינשטיין
 • ה. שמומיאטיצקי
 • ש. ראזענבלאט (רוזנבלט)
 • ש. ה. ארענזאהן (המאסף)
 • ה.ד. ה. שטראשאן (שטרשון)
 • מ. קעסטענבערג (קסטנברג)
 • ה. גרונפעלד (גרונפלד - גרינפלד)
 • ה. מאזעל (מוזל)
 • א. ליפשטיין (ליפשטיין)
 • א. זקהיים
 • מ. טראוב?
 • ה. ס. י. מאנדעלצוויג (מנדלצוויג)
 • ק. ליפשיץ (המאסף)
 • ה. זיוו?
 • ש. רובינשטיין
 • מ. וואלפערט (הכותב)
 • פ. י. דאבאנסקי (דבונסקי)
 • מ. ל. שעשטאקאווסקי (ששטקובסקי)
 • ל. גאלדברג (גולדברג)
 • פיין עט זאסמאנאוויטץ (פיין זוסמנוביץ)
 • מ. חארי (חורי)
 • ה. י. אוטעלר (אוטלר)
 • י. זויף
 • מ. האנפטווארצל?
 • מ. באגאן
 • מ. י. ראבנאוויטץ (רבינוביץ)
 • מ. ראשבאס
 • מ. אשניאק?
 • ג? נ? נאטהענזאהן (נתנזון)
 • ש. עפשטיין (אפשטיין)
 • ל. מאנביטץ (מנביץ)
 • ל. שערשעווסקי (שרשבסקי)
 • א. מ. ווינשעלפער (ווינשלפר)
 • פ. דא ר. פראססאק
 • א. שאבאד
 • הערצענבערג עט ראפעפארט (הרצנברג את רפפורט)
 • ה. לעווענבערג (לוונברג)
 • ל. פעקלער (פקלר)
 • ח. מ. מארקעל (מרקל)
 • מארקאווסקי
 • שאבאד עט איידזאהן?
 • ש. מאזעל
 • זאב שמואל זאנד (זונד)
 • ש. שעפס (שפס)
 • ש. גרינשפאן (גרישפן)
 • מ. עפשטיין (אפשטיין)
 • ש. לעהרער (לרר)
 • ש. טראףף (טרוף)
 • ש. שטראשון (שטרשון)
 • ד. א. שיק
 • ל. הערשמאן (הרשמן)
 • ק. ינקעלאוויטץ (ינקלוביץ)
 • ש. גענדיטאוויטץ?

הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

 • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
 • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
 • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
 • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.