ההרשמה לאתר פתוחה הינכם מוזמנים להירשם לאתר ולהתחיל לערוך

רשימה מחוש, רומניה - 13/03/1872

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

רשימה מחוש Huşi שברומניה שנת 1872 מתוך עיתון המגיד.


(74 שמות)

השמות

ד"ר אלמאגען

נחמן הירש וועקסליר (וקסלר)

האחים אגאטשטיין

איגנאץ הירש

שמעון שטיינבערג (שטיינברג)

דוד ריישיר

אברהם צאקערמאן (צוקרמן)

אברהם וועקסליר (ווקסלר)

מרדכי מארקסזאהן (מרקסזון)

אלטור פיינטשיין (פיינשטיין)

ישראל ב"ר חיים יעקב

משה יצחק ליבאוויטץ (ליבוביץ)

הערשקאוויטש טאמאנש (הרשקוביץ)

א"ל גאטטליעב (גוטליב)

שלום לעביל

אברהם מארקאוויטש (מרקוביץ)

ישראל ראהליך רוהליך)

קלמן ראהרליך

יודיל אויערבאך (אויירבך)

ישראל סאטינאווער

הירש בלאמינפעלד (בלומנפלד)

יוסף מארקאוויטש (מרקוביץ)

צדיק סאלמאן (סלמן)

משה ראזינבערג (רוזנברג)

מאיר סאדיט

זידינאכט (זידינכט)

זריאל שווארץ (שוורץ)

הירש האפמאן (הופמן)

אהרן מיכל לייוואויטש (ליבוביץ)

יוסף גאהארפינקעל (גורפינקל)

ליב מארקאס (מרקס)

פייבוש כץ (כ"ץ)

איציל טערדמאן (טרדמן)

נחום קארפ (קארפ)

דוד ליידירהאנדליר (לדרהנדלר)

ישעיהו ראכבאך

ישראל מילשטיין מילשטיין)

יעקב נאדלער (נדלר)

נחום בער דימאנד (דיאמנד)

דוד פינקעלשטיין (פינקלשטיין)

יוסף וועקסליר (ווקסלר)

פייביל סאלמאן

מרדכי נאכט (נכט)

מאיר חלפן (חלפן)

בעריל בעראל (ברל)

יעקב ראזניר (רוזניר)

שלומה פרידראך

ראובן וועקסליר

חיים אייזיק וועקסליר

חיים זילבערשטיין (זילברשטיין)

מנחם ב"ר שלומה

פנחס יאזעפזאהן (יוזפזון)

אפרים פרידמאן (פרידמן)

ברוך שווארץ

משה ראבינאוויטש (רבינוביץ)

איציק ראבינאוויטש

קאפיל גליקמאן (גליקמן)

לוי שווארץ

קלמן ליוואויטש

וולף צאקערמאן (צוקרמן)

יודיל צאקור (צקור)

אלטיר ראזון (רזון)

צדוק כהנא (כהנא)

משה פרידמאן (פרידמן)

שמואל שור (שור)

וולף כהנא

יוסף סאטינאווער

חיים ש"ץ

אברהם שלמה שץ (שץ)

יהודא הירש נאכבאר

חיים מענדילזאהן (מנדלסון)

גדליהו האלפערין (הלפרין)

דוב שווארץ

ליב סימאן (סימן)

הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.