ההרשמה לאתר פתוחה הינכם מוזמנים להירשם לאתר ולהתחיל לערוך

רשימה מווילנה, ליטא - 12/07/1876

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

רשימת תורמים מוילנה שבליטא עבור ישוב ארץ ישראל מתוך עיתון המגיד.

(104 שמות)

השמות

 • ר' מיכל אייזנשטאט (אייזנשטט)
 • ר' צבי אייזנשטאט (אייזנשטט)
 • ר' שמואל חיים איינשטיין (איינשטיין)
 • ר' הירש ליב איסרלין (איסרלין)
 • ר' יוסף אלי' אליאסבערג (אליאשברג)
 • ר' גרשון אלעכסאנדרוויץ (אלכסנדרוביץ)
 • ר' אליעזר אלקין אלקין
 • ר' ישע' אלקין
 • ר' יצחק צבי אנטעווילסקי (אנטווילסקי)
 • ר' זלמן אנשעלאוויץ וחתנו רא"ם
 • ר' אברהם אראן
 • ר' מאיר אראנאווסקי (ארונובסקי)
 • ר' יעקב אש אש
 • ר' פנחס אשקעוויץ (אושקוויץ)
 • ר' משה בלוך ואחיו ר' לויא
 • ר' אליעזר ברעסלא
 • ר' יעקב בארעל ובנו רא"י (ברל)
 • ר' עקיבא באלטערמאנץ (בלטרמנץ)
 • ר' בנימין איסר בוס (בוס)
 • ר' יהונתן בלאך (בלוך)
 • בני ר' שאול יצחק באק (בק)
 • ר' ירחמיאל ברודא (ברודא)
 • ר' שלום בן חיים ברודא
 • ר' חיים ברלין ברלין
 • ר' יוסף גארדן (גורדון)
 • ר' עקיבא גערשאטער (גרשטר)
 • ר' אהרן גורלאנד (גורלנד)
 • ר' יוסף גורלאנד (גורלנד)
 • ר' ראובן הערץ גיגאזין
 • ר' אהרן גלאזר (גלזר)
 • ר' יעקב גלויבעס (גלויבס)
 • ר' יוסף מענדל גראזענסקי (גרוזנסקי)
 • ר' אליעזר דאווידזאהן (דוידזון)
 • ר' אלי' הארדישץ (הורדישץ)
 • ר' יהושוע אייזיק הורוויץ
 • ר' משה שמואל הורוויץ ובנו ר' ברך (הורביץ)
 • ר' אברהם יהודה היילפערוויטץ (הילפרוביץ)
 • ר' בנימין העלימר (הלימר)
 • ר' זוסיל העלער (הלר)
 • ר' צבי וואלברינסקי (וולברינסקי)
 • ר' ראובן וואלקאמירער (וולקומירר)
 • ר' יעקב ווילקאוויסק (וילקוביסק)
 • ר' יוסף זאמעצקער (זמצקר)
 • ר' ישראל זלמן וימאן מטראק
 • ר' משה ווינטרויב (וינטרוב)
 • ר' יהודה זופראנר (זופרנר)
 • ר' חיים דוד זימאן ואחיו ר' זעליג (זימן)
 • ר' ישראל זלמן זימאן (זימן)
 • ר' יוסף זאקהיים (זקהיים)
 • ר' חיים אהרן חזן
 • ר' מנדל חלפן
 • ר' ברוך יצחק טילעס (טילס)
 • ר' דוד יאבוץ
 • ר' בנימין כהן כהן
 • ר' שמואל כהן
 • הרב המ"מ ר' יצחק אלי' לנדא
 • ר' מרדכי לעווין (לווין)
 • ר' מיכל לעווינזאהן (לוינזון) (לוינסון)
 • ר' מנדל מושקאט
 • ר' בער שלמה מייזל מייזל
 • ר' נחמן יהודה מייזיל (טרם נסעו לארץ הקודש)
 • ר' מרדכי מייטעס (מייטס)
 • ר' גרשון מינסקער (מינסקר)
 • ר' דוד מלמד (מלמד)
 • ר' נחום חיים מלמד (מלמד)
 • ר' סענדר בן משה ארי'
 • ר' שאול ניימאן (ניימן)
 • ר' משה בן נחום אליעזר
 • ר' שמואל הירש סאלץ
 • ר' זלמן סלוצקי סלוצקי
 • ר' אליעזר סמארגאנגר
 • ר' אייזיק עפשטיין (אפשטיין)
 • ר' יהושוע חיים עפשטיין ובנו ר' מרדכי (אפשטיין)
 • ר' ליפמאנן פאלאק (פולק)
 • ר' אבא פומפיאן
 • ר' יעקב פעציסטע
 • ר' אברהם פרנס (פרנס)
 • ר בענדט פראנקפורט (פרנקפורט (שם משפחה))
 • ר' מאיר אהרן קב
 • ר' ישראל קאוונר (קובנר)
 • ר' אלי מאיר קאוונר
 • ר' צבי קאנדעל (קנדל)
 • ר' דוד קאסאווסקי (קוסובסקי)
 • ר' יהושוע קאסאווסקי (קוסובסקי)
 • ר' זלמן קאצערגיסקי (קוצרגיסקי)
 • ר' מרדכי ק"ב?
 • ר' משה ליב פיעסקין (פיסקין)
 • ר' וואלף בן פרץ קלאצקי (קלוצקי)
 • ר' ליב וואלף קלאצקי (קלוצקי)
 • ר' יצחק קעניגסבערג (קניגסברג)
 • ר' חיים זאב ראזינבערג (רוזיברג)
 • ר' הילל ראזינטאהעל (רוזנטל)
 • ר' יוסף ראבינאוויץ (רבינוביץ)
 • ר' מרדכי רובינאוויץ (רבינוביץ)
 • ר' מרדכי ריינהערץ (ריינהרץ)
 • ר' מיכל שאווילזאהן
 • ר' מאיר שאקאוו
 • ר' יוסף זעליג שבס (שבס)
 • ר' וואלף שווארץ (שוורץ)
 • ר' מתיתיהו שטראשון (שטרשון)
 • ר' שמעון שטראשון (שטרשון)
 • ר' יצחק נחמן שטיינבערג (שטיינברג)
 • ר'שלמה שפירא (שפירא) (ז"ל)

הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

 • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
 • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
 • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
 • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.