ההרשמה לאתר פתוחה. הינכם מוזמנים להירשם לאתר ולהתחיל לערוך

רשימה מגלוגוב, פולין - 1833

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

רשימת פרענומעראנטן מגלוגוב Glogow שבפולין מתוך הספר: שלמה פלעסנער ב"ר ליב נוזלים מן לבנון-חלק ראשון שיצא לאור בברלין בשנת 1833.


(32 שמות)

השמות

הרב הגאון ראב"ד

אבר. איזאק פראגער (פרגר Prager)

אי. זאלאאמן פירשט (פירסט Furst)

אי. א. קאהן (קהן Kahan)

אי. גאלדפענגער (גולדפנגר Goldfenger)

בערר דאקטער

גוסטאף גאטטשאלק (גוטשלק Goltschalk)

ד. הארוויטץ (הורוביץ Horowitz)

ה. ארנהיים (ארנהייםArnheim )

ווילהעלם לעווי (לוי Levi )

וואלף אהארענשטיין (אהרנשטיין)

זאלאמאן פרידלענדער (פרידלנדר Friedlander)

ן. ליליענהאין דאקטער (לילינהיים Lilinenheim )

זעליג מיהלבערג (מיהלברג)

ן. וואהלויער

זאמועל מייער בערלינער (ברלינר Berliner)

זימאן מונק (מונק)

טאביאס לעווי (לוי Levi)

יאהן מייער

יאזעף באטטשטיין (בוטשטיין Botstein)

ל. אסטערטאג

לעבעל קארא

לואיס זיסקינד (זיסקינד Ziskind)

לואיס הילסבאך (הילסבך Hilsbach)

ליפמאן

לודוויג מיכאליס (מיכאליס Michaelis)

מ. לילענהאין

מ. קאהנהיים

מ. אי. זיסע

מאזעם קארניק (קורניק)

מאזעם פאהיליס

פ. באאז

צ. ק. פרויסניטץ (פרויסניץ)