ההרשמה לאתר פתוחה הינכם מוזמנים להירשם לאתר ולהתחיל לערוך

רשימה מבראילה, רומניה - 1887

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

רשימה מבראילה שברומניה מתוך רשימת פרענומעראנטן שבספר: "דרך חקיך", מחבר מנחם מענדל הארטמאן , 1887 דרוהוביץ.


(111 שמות)

השמות

 • הרב ר' שלמה מעהר
 • אהרן גרין. ר' אברהם שו"ב (גרין)
 • אהרן טאלאל
 • איציק שטראק
 • ברוך מאיר גלעזער (גלזר)
 • בנימין זאב ב"ר ירוחם
 • פישיל געברידער צינץ
 • דוד גאלד. ר' דוד שאפנער (שפנר)
 • הירש ב"ר משולם חלפן
 • וואלף מאיר
 • וואלף שנייווייס
 • וואלף בער ב"ר יצחק
 • חיים שלמה דאטש
 • חיים אשר לאקס (לקס)
 • יודל ב"ר דוד צבי
 • יעקב יאסער
 • בטעמפיל
 • יעקב סאלאמן
 • יוסף יצחק ב"ר יודא
 • יודל פרידמאן
 • יונה ב"ר יוסף
 • ישראל ווארעם
 • יוסף שטרינליעב
 • ישראל שילד קראעט
 • יודל מארקאס
 • יעקב ב"ר יהושע
 • ליב ב"ר גדלי' סג"ל (סג"ל)
 • משה שו"ב

מ*שה נטע קאהן

 • מאסטראף
 • מאיר ב"ר משה מוריץ
 • מענדיל קארבא
 • משה סערקיס מבראדי
 • משה לייזר מארקאס
 • משה ב"ר איציק מאיר
 • מאיר וויס
 • מיכל ב"ר אהרן חלפן (חלפן)
 • מאניש ב"ר אברהם
 • נטע ב"ר נחום זלמן
 • נפתלי סאלאמאן
 • פסח ישע' ב"ר צבי
 • שלום באראצע
 • שלום באראצע
 • שמעלקע לאדפאק
 • שמעלקע סופר לבהמ"ד
 • שמואל הירש בר"י דוד
 • שמעון קארבא