ההרשמה לאתר פתוחה. הינכם מוזמנים להירשם לאתר ולהתחיל לערוך

רשימה מבוטושאן, רומניה - 31/12/1885

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

רשימת אנשים מבוטושאן שברומניה שנת 1885 אשר רכשו תמונת השר רמ"מ מתוך עיתון המגיד.

(30 שמות)

השמות

אברמוביץ מוריץ ( במקור - מוריץ אבראמאוויטש) (אברמוביץ)

אייגרס ברל ( במקור - ברל אייגערס) (ברל)

אייזנברג יוסף (במקור - יוסף אייזענבערג) (אייזנברג)

בקל אלטר ( במקור - באקעל אלטער) (אלטר)

ברול מ. ל. (במקור - מ.ל. בראלל) (ברול)

גולדמן י. (במקור - י. גאלדמאן) (גולדמן)

גרוס משה (במקור - משה גראס) (גרוס)

גרינפלד יודל (יודל גרינפעלד) (גרינפלד)

דימנד חיים ליב (במקור - חיים ליב דימאנד) (דימאנד)

הלוי פרץ (במקור פרץ הלוי)

ווקסלר אברהם (במקור - אברהם וועקסלער) (ווקסלר)

ווקסלר שלמה שלום ( במקור - שלמה שלום וועקסלער)

וורמן אדולף (אדולף וואהרמאן) (וורמן)

וינרוך איציק (במקור - איציק ווינראך) (וינרוך)

זוריק שמאי (במקור שמאי זוריק) (זוריק)

טלר צבי אלעזר ( במקור - צבי אלעזר טעללער) (טלר)

כהנא הלל (כהנא)

לינדה אליעזר ( במקור - אליעזר לינדע)

מושקוביץ בריש (במקור - בעריש מאשקאוויטש) (מושקוביץ)

נדלר מרדכי (מרדכי נאדלער) בעד חברה 'יד חרוצים' (נדלר)

קיזלר איציק ( במקור - איציק קיזלער) (קיזלר)

קלישר, ד"ר (במקור ד"ר קלישער) (קלישר)

רוזנפלד מנחם יונה (במקור - מנחם יונה רוזנפלד) (רוזנפלד)

פוהר משה ( במקור- משה פאהר)

פוקשנר משה (במקור - משה פאקשאנער) (פוקשנר)

שטיינברג יוסף אלעזר (יוסף אלעזר שטייבערג) (שטיינברג)

שלזינגר חיים ( במקור חיים שלעזינגער) (שלזינגר)

שפנר יעקב (במקור - יעקב שפאנער) (שפנר)

שפייר יוסף (במקור - שפעייר) (שפייר)

שפירא ד.ל (במקור ד. לי שפירא) בעד חברה 'אור חדש' (שפירא)


הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.