ההרשמה לאתר פתוחה הינכם מוזמנים להירשם לאתר ולהתחיל לערוך

מי היו מייסדי המושבה זכרון יעקב?

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מאמר זה מנסה לזהות מי היו המייסדים של המושבה זכרון יעקב ולבדוק את מועדי הגעתם ארצה של משפחות ובודדים, אשר הצטרפו לשורות המתיישבים במושבה מיומה הראשון.

רקע

בארבע אורחות יצאו מרומניה, לקראת סוף שנת 1882 עשרות משפחות, כאשר יעד אחד אל מול עיניהם: להעביר את חייהם אל ארץ הקודש. טטיס, איריס, דניה ודוניה (ברבות השנים התאחדו בזכרון ההסטורי שתי האחרונות לאניה אחת) עגנו, לאחר מסע ארוך ומתיש, בחופי ארץ ישראל. תחילה התיישבו בחיפה, ובחודש דצמבר 1882, עלו אל ההר, אל חלקת זמארין, מייסדי המושבה זכרון יעקב. מאז ועד היום, הפך הביטוי מייסדי המושבה זכרון יעקב לכלי ריק מתוכן כמעט, כאשר ברקע חבויים הפרטים המבדילים את המייסדים מאלו שהצטרפו מאוחר יותר. לעתים, "מאוחר יותר" פירושו שנה אחת בלבד אחרי העלייה על הקרקע.

וכך, בחלוף השנים, אחרי שרבים מן העולים הראשונים עזבו, ואף אחרי שרבים עוד יותר מילדיהם עזבו את המושבה, נמחה שמם של כמה מן המייסדים מן התודעה. במקביל, סופחו לרשימת המייסדים אישים ומשפחות אשר הגיעו אל המושבה בשלבים מאוחרים מעט יותר.

עיקר המצטרפים אל רשימות "הראשונים", הגיע מקרב תלמידי הארבייטער שוללע - בית הספר החקלאי אשר הקים הברון בנימין אדמונד דה-רוטשילד במושבה, מתוך מטרה להכשיר צעירים לעבודת האדמה. בית הספר הוקם בשנת 1885, ומבין ששים תלמידיו, הגיעו חמישה-עשר להיות מן המתיישבים הראשונים במושבה בת-שלמה, ארבעה-עשר מן המתיישבים הראשונים במושבה שפיה ועוד ששה בנו בתיהם בזכרון יעקב. אחדים מן המצטרפים אל רשימת "המייסדים" היו בעלי תפקידים בפקידות הברון, אשר הגיעו אליה לאחר שפרש הברון את חסותו על המושבה (בסוף שנת 1882).

מרשימות המייסדים נגרעו שמותיהם של בעלי משפחות (כמו גם רווקים) אשר עזבו את המושבה בשנותיה הראשונות, מחמת המצב הקשה אליה נקלעו המתיישבים, ובפרט לאחר שהעביר הברון רוטשילד את החסות על המושבה ליק"א (בראשית שנת 1900). יק"א עודדה איכרים לעזוב את המושבה, ולא מעטים הם אלו שהסכימו ל"עצה" ועזבו את הארץ לארצות הברית, אוסטרליה, מצרים ומדינות אחרות (חלקם אף חזר למולדתם, רומניה).

המקורות לרשימות המייסדים

ארבעה מקורות עיקריים יכולים לשמש כיום כבסיס לדיון אודות שמותיהם של המייסדים והראשונים במושבה:

 1. הספר זכרון יעקב: פרשת דברי-ימיה תרמ"ב-תש"ב (מאת אריה סמסונוב, 1943) - מעבר לפרטים הרבים המובאים בין מאות דפיו - כולל התייחסות מפורטת לתקופה שלפני העלייה ארצה, לעלייה על הקרקע ולהתרחשויות שלאחר מכן - מובאות רשימות מפורטות של הראשונים במושבה, בחלוקה על פי קטגוריות שונות. בין דפי הספר, מפורט גם אודות מוצאם של חלק מן המוזכרים ברשימות המייסדים.
 2. הספר על יהודי רומניה - בארץ גולתם ובמולדתם (בעריכת שרגא עמיאל, 1959) - הספר מביא את רשימת המתיישבים הראשונים (ראשי משפחות) במושבה זכרון יעקב.
 3. רשימה מיום 26 בפברואר 1883 (מובאת בספר האבוקה הודלקה ברומניה: שמואל פינלש וראשית הציונות ברומניה מאת משה שרף, 1986), אשר נמסרה להנהלת כי"ח, על ידי הוועד המרכזי בגאלאץ, ובה טבלה מפורטת עם רשימת המתיישבים במושבה באותו זמן.
 4. אלבום משפחות המייסדים של זכרון יעקב - הוכן בשנת 1967 על ידי "הועדה להנצחת המייסדים בזכרון יעקב" ונמצא כיום בארכיון המושבה. כל משפחה מתועדת באלבום זה בדף נפרד, הכולל בראשו את שמות ההורים, ומתחתיהם - שמות כל ילדיהם.

ראשית, נבחן את ארבע הרשימות הללו.

הספר "זכרון יעקב" (סמסונוב, 1943)

בסופו של הספר זכרון יעקב: פרשת דברי-ימיה תרמ"ב-תש"ב (סמסונוב, 1943), תחת הכותרת ואלו החלוצים, מופיעות רשימות שמיות המתייחסות למייסדי המושבה זכרון יעקב על פי קטגוריות שונות. ברשימות מופיעים גברים בלבד, הן מסודרות על פי אל"ף-בי"ת של שם המשפחה ועל פי הקטגוריות הבאות:

 • שהעפילו ראשונים על הר ההר (כך במקור)
 • בנים שהעפילו עם הוריהם
 • אכרים שנוספו מן הארבייטער שוללע ואחרים
 • שלא עמדו בשליחות וחזרו על עקבותם
 • שעזבו מחמת המציק: הפקידות, המרידות, או משום סבות אחרות
 • שנפלו בדרך - ללא זכר וללא יד במושבה
 • שעשו שליחותם לדורות - וזכו לבנות בית במולדת והקימו דור בנים-בונים

כפי שברור משמות הקטגוריות, חלק מן השמות מופיעים ביותר מקטגוריה אחת. לכן, נביא כאן את כל השמות המופיעים בקטגוריות השונות ברשימה אחת, ולצדם - הערות לגבי מקורם בחלוקה המקורית. המידע אודות ערי המוצא של חלק מן המייסדים והאורחות בהן הגיעו, לקוח מגוף הספר, מן המקום בו מופיעים שמות המתיישבים בטרם עלייתם לקרקע. ברשימה זו, מופיעים כמה שמות אשר אינם מוזכרים כלל בנספח אשר בסוף הספר. בסך הכל, מופיעים ברשימה המשולבת 114 שמות של ראשי משפחות.

שם מלא מתי הצטרף למושבה? עיר מוצא[1] הערות
אבדיק ליב מן הראשונים שהגיעו למושבה טולטש'א
אבדיק מרדכי מן הראשונים שהגיעו למושבה טולטש'א חזר על עקבותיו
אברמוביץ דוד מן הראשונים שהגיעו למושבה יאשי עזב את המושבה
אברמוביץ יוסף מן הראשונים שהגיעו למושבה
עזב את המושבה
אברמוביץ משה הצטרף אחרי התיישבות הראשונים

אהרונסון קלמן מן הראשונים שהגיעו למושבה בקאו
אהרנסון אפרים פישל מן הראשונים שהגיעו למושבה בקאו
אוירבוך יעקב מן הראשונים שהגיעו למושבה קירז'שא חזר על עקבותיו
אידלזון מנדל מן הראשונים שהגיעו למושבה בקאו נפל בדרך
אידלשטין אלתר מן הראשונים שהגיעו למושבה גאלאץ
אלברט אלתר הצטרף אחרי התיישבות הראשונים

אליוביץ אליהו מן הראשונים שהגיעו למושבה גאלאץ חזר על עקבותיו
אליעזר וילדר לא מופיע ברשימות בנספח קאלראש
אפלבוים יצחק אהרן מן הראשונים שהגיעו למושבה פוקשאן
אפשטין יוסף מן הראשונים שהגיעו למושבה טולטש'א
אפשטין יעקב מן הראשונים שהגיעו למושבה טולטש'א
אריזון משה מן הראשונים שהגיעו למושבה קאלראש
אשכנזי אפרים מן הראשונים שהגיעו למושבה גאלאץ
בונשטין מרדכי הצטרף אחרי התיישבות הראשונים

בלום ברוך מן הראשונים שהגיעו למושבה בראילא
בלומנפלד בנימין מן הראשונים שהגיעו למושבה

בלומנפלד משה מן הראשונים שהגיעו למושבה
נפל בדרך
בן-חיים זלמן הצטרף אחרי התיישבות הראשונים

בעל-מצר ישראל מן הראשונים שהגיעו למושבה גאלאץ עזב את המושבה
ברונשטיין שמואל זאב מן הראשונים שהגיעו למושבה איוועשטי
ברונשטין מרדכי צבי מן הראשונים שהגיעו למושבה איוועשטי
בריל הירש מן הראשונים שהגיעו למושבה בקאו עזב את המושבה
בריל שלמה מן הראשונים שהגיעו למושבה בקאו חזר על עקבותיו
ברקוביץ אברהם מן הראשונים שהגיעו למושבה

ברקוביץ זאב מן הראשונים שהגיעו למושבה יאשי
גבאי יעקב מן הראשונים שהגיעו למושבה קונסטנצה חזר על עקבותיו
גולדשטין אלתר הצטרף אחרי התיישבות הראשונים

גולדשטין זידע מן הראשונים שהגיעו למושבה ברלד
גולדשטין יצחק מן הראשונים שהגיעו למושבה בקאו
גולדשטין פסח הצטרף אחרי התיישבות הראשונים

גילברג שמעון מן הראשונים שהגיעו למושבה אדז'וד
גרד יעקב מן הראשונים שהגיעו למושבה בקאו
גרופר משה יהודה מן הראשונים שהגיעו למושבה גאלאץ
גרינברג יצחק מן הראשונים שהגיעו למושבה בקאו חזר על עקבותיו
גרף הירש מן הראשונים שהגיעו למושבה יאשי
גרף יוסף מן הראשונים שהגיעו למושבה בקאו
דוידסקו אברהם הצטרף אחרי התיישבות הראשונים

דורסט לוי מן הראשונים שהגיעו למושבה אדז'וד חזר על עקבותיו
דימנד יחיאל מן הראשונים שהגיעו למושבה
נפל בדרך
הויזר מאיר הצטרף אחרי התיישבות הראשונים

הורן פישל (ליאופולד) מן הראשונים שהגיעו למושבה גאלאץ עזב את המושבה
הורנשטין יחזקאל מן הראשונים שהגיעו למושבה גאלאץ
היפלר מאיר הירש מן הראשונים שהגיעו למושבה גאלאץ
הירשקו מאיר ליב מן הראשונים שהגיעו למושבה איוועשטי נפל בדרך
הכטר משה מן הראשונים שהגיעו למושבה נמולואסה חזר על עקבותיו
הלפרין זלמן מן הראשונים שהגיעו למושבה גאלאץ
הלפרין ירחמיאל מן הראשונים שהגיעו למושבה גאלאץ
הרשקוביץ יצחק מן הראשונים שהגיעו למושבה גאלאץ
הרשקוביץ משה הירש מן הראשונים שהגיעו למושבה גאלאץ
וילדר שלמה מן הראשונים שהגיעו למושבה קאלראש
וינטרוב אהרן מן הראשונים שהגיעו למושבה
עזב את המושבה
וינשטוק אלתר מן הראשונים שהגיעו למושבה פוקשאן נפל בדרך
וכסלר שלום מן הראשונים שהגיעו למושבה

זויבער אליעזר הצטרף אחרי התיישבות הראשונים
עזב את המושבה
זוסמן ליב מן הראשונים שהגיעו למושבה גאלאץ חזר על עקבותיו
יוריסט פיבוש מן הראשונים שהגיעו למושבה גאלאץ חזר על עקבותיו
יששכר שפעטיר לא מופיע ברשימות בנספח גאלאץ
כהן-קיטרר יעקב מן הראשונים שהגיעו למושבה יאשי
כץ הלל מן הראשונים שהגיעו למושבה אדז'וד נפל בדרך
כץ יעקב מן הראשונים שהגיעו למושבה
עזב את המושבה
לזרוביץ שמשון מן הראשונים שהגיעו למושבה רומאן חזר על עקבותיו
ליבוביץ זלמן מן הראשונים שהגיעו למושבה גאלאץ
לייבמן זאב הצטרף אחרי התיישבות הראשונים

לייטנר אלתר מן הראשונים שהגיעו למושבה גאלאץ
לרנר ישראל הצטרף אחרי התיישבות הראשונים

נידרמן אריה ליב מן הראשונים שהגיעו למושבה בראילא
ניימן ליפא זאב מן הראשונים שהגיעו למושבה בקאו
סגל נתן מן הראשונים שהגיעו למושבה בקאו חזר על עקבותיו
סטנובר מרדכי לייב מן הראשונים שהגיעו למושבה טארגו-נואמץ חזר על עקבותיו
סמסונוב זלמן הצטרף אחרי התיישבות הראשונים

פויזנר יוסף מן הראשונים שהגיעו למושבה טולטש'א
פומרנץ זלמן מן הראשונים שהגיעו למושבה ברלד
פינקלשטין בריל מן הראשונים שהגיעו למושבה
חזר על עקבותיו
פנצ'ר מאיר מן הראשונים שהגיעו למושבה איוועשטי חזר על עקבותיו
פסקל הרמן מן הראשונים שהגיעו למושבה בקאו נפל בדרך
צוקרמן יחיאל הצטרף אחרי התיישבות הראשונים

צוקרמן ליפמן הצטרף אחרי התיישבות הראשונים

קופמן הינוך מן הראשונים שהגיעו למושבה יאשי
קופמן יצחק מן הראשונים שהגיעו למושבה יאשי
קופרמן אליעזר מן הראשונים שהגיעו למושבה גאלאץ
קורלנד משה מן הראשונים שהגיעו למושבה גאלאץ נפל בדרך
קירז'שר משה מן הראשונים שהגיעו למושבה קירז'שא חזר על עקבותיו
קירז'שר שמואל מן הראשונים שהגיעו למושבה קירז'שא חזר על עקבותיו
קליימן זאב מן הראשונים שהגיעו למושבה טולטש'א עזב את המושבה
קלינוף יצחק מן הראשונים שהגיעו למושבה גאלאץ חזר על עקבותיו
קליסטר מרדכי מן הראשונים שהגיעו למושבה גאלאץ עזב את המושבה
קנטור ז. לא מופיע ברשימות בנספח יאשי
קנטור קלמן שלמה הצטרף אחרי התיישבות הראשונים
נפל בדרך
קרופיק טוביה הצטרף אחרי התיישבות הראשונים

קרניאל מרדכי מן הראשונים שהגיעו למושבה ברלד
קרסקר דוד מן הראשונים שהגיעו למושבה טולטש'א עזב את המושבה
רבניקר משה מן הראשונים שהגיעו למושבה רמניק-סראט
רובינשטין אפרים מן הראשונים שהגיעו למושבה בקאו חזר על עקבותיו
רודר מנדל מן הראשונים שהגיעו למושבה איוועשטי עזב את המושבה
רוזנצוויג משה לא מופיע ברשימות בנספח בקאו
רוזנשטין יעקב מן הראשונים שהגיעו למושבה בקאו עזב את המושבה
רוטשטין הירש מנדל הצטרף אחרי התיישבות הראשונים
עזב את המושבה
רפפורט נחמן מן הראשונים שהגיעו למושבה גאלאץ נפל בדרך
שוורץ חיים בער מן הראשונים שהגיעו למושבה ברלד
שוורץ ליב מן הראשונים שהגיעו למושבה גאלאץ
שוורצמן שמעון מן הראשונים שהגיעו למושבה בראילא
שוללר יצחק מן הראשונים שהגיעו למושבה
עזב את המושבה
שטרנברג פישל מן הראשונים שהגיעו למושבה בראילא עזב את המושבה
שטרנברג שמואל מן הראשונים שהגיעו למושבה גאלאץ
שכטר ישראל מן הראשונים שהגיעו למושבה פוקשאן
שפירא אברהם הצטרף אחרי התיישבות הראשונים
נפל בדרך
שפירא זאב מן הראשונים שהגיעו למושבה גאלאץ נפל בדרך
שצמן הירש מן הראשונים שהגיעו למושבה טולטש'א
תמשיס מתתיהו מן הראשונים שהגיעו למושבה יאשי

רשימת ראשי משפחות המייסדים (עמיאל, 1959)

רשימה זו מופיעה בספר על יהודי רומניה - בארץ גלותם ובמולדתם (עמיאל, 1959), והיא מובאת במקור בסדר שנראה אקראי (כאן היא מובאת בסדר אל"ף-בי"ת של שם המשפחה), כאשר לעתים שם המשפחה קודם לשם הפרטי ולעתים להיפך. בכמה מקרים, מובא שם פרטי בלבד. גם באופן האיות של ערי המוצא אין עקביות, והן מובאות כאן כפי שמופיעות במקור. ברשימה מופיעים 52 ראשי משפחות, היינו גברים. במקרים בהם עמדו אלמנות בראש המשפחה - מופיעים שמותיהן. לצד רב ראשי המשפחות מופיעה עיירת המוצא שלהם. כפי שנראה בהמשך, שמות רבים מופיעים ברשימה זו בשגיאות.

מס"ד שם משפחה שם פרטי עיר מוצא
1
גרב בקאו
2
מתתיהו יאסי
3
יצחק
4 אבוביק לייב טולצ'יה
5 אברמוביץ משה בוטושני
6 אהרונזון קלמן
7 אהרונזון פישל ברלד
8 אויפלר מאיר הרש גלץ
9 אפף יצחק אהרון פוקשני
10 אפשטיין יוסף טול'ציה
11 אפשטיין יעקב טולצ'יה
12 אשכנזי אפרים גלץ
13 בלום לייבוש
14 בראונשטיין מ. הרש איוושטי
15 בראונשטיין מרדכי טולצ'יה
16 בראונשטיין שמואל וולף איוושטי
17 ברקבויץ וולוול יאסי
18 גולדשטיין אלתר בקאו
19 גולדשטיין זאב
20 גולדשטיין יצחק אהרון
21 גילברג שמעון
22 גרופר משה יהודה גאלאץ
23 גרף הרש יאסי
24 גרץ יוסף בקאו
25 הלפרין זלמן גאלאץ
26 הלפרין רחמיאל גלץ
27 הרשקו מאיר לייב פנצ'יו
28 הרשקוביץ משה הרש גלץ
29 ווילדר שלמה קלרשי
30 ווינשטוק אלתר
31 יבנה נחמן גלץ
32 כהן יעקב יאסי
33 לייבה יעקב
34 לייבוביץ זלמן גלץ
35 לייטנר אלתר גלץ
36 נוימן ליב בראילה
37 פורזנר יוסף טולצ'יה
38 פסקה הגב' שפרה בקאו
39 קויפמן יצחק יאשי
40 קורלנד משה
41 קרופיק טוביה
42 קריבניקר משה
43 קרניול משה ברלד
44 רוזנשטיין יעקב
45 רפפורט האלמנה
46 רפפורט-אברמוביץ

47 שוורץ חיים בר ברלד
48 שוורץ לייב גלץ
49 שטיינברג שמואל גלץ
50 שכטר ישראל פוקשני
51 שפירא וולוול
52 שצמן הירש טולצ'יה

רשימת מתיישבי זאמארין מיום 26 בפברואר 1883 (שרף, 1986)

רשימה אשר נמסרה להנהלת כי"ח, על ידי הוועד המרכזי בגאלאץ, ביום 26 בפברואר 1883, מאפשרת לנו הצצה נדירה אל המושבה באותם הימים. ראשית, הנתונים המספריים והשמיים מפרטים את 59 ראשי המשפחות שחיו באותה העת במושבה - אשר מנתה על פי הרישום 381 תושבים - ומזכירים בשורה אחת עוד תשע משפחות, הכוללות 54 איש נוספים. שנית, שמותיהם של ראשי המשפחה מופיעים כפי שנקראו אז, חלקם בהגייה אידית (למשל: Mattes, שהוא מתתיהו), חלקם בשמם הרומני (למשל: Friedrich, שהוא פישל) וחלקם כפי שהם מוכרים לצאצאיהם גם היום (למשל: Israel).

מס"ד שם פרטי שם משפחה עיר מוצא מקצוע מס' נפשות
1 Itzik Kalinoff Galatz (להוסיף הערה)
6
2 Israel Kupperman Galatz
3
3 Chaskel Ornstein Galatz
3
4 Eisik Herschkowitz Galatz
6
5 Alter Edelstein Galatz
7
6 Moische Korland Galatz
8
7 Nachman Rapaport Galatz
13
8 Meier Hirsch Hiffler Galatz
10
9 Epraim Aschkenazi Galatz
5
10 Motel Klister Galatz
5
11 Friedrich Horn Galatz
7
12 Leib Sussman Galatz
8
13 Moische ben Itzik Rimnek Saret
6
14 Jacob Katz Rimnek Saret
5
15 Israel Schechter feschan
4
16 Itzik Aron Appelbaum feschan
5
17 Alter Weistock feschan
5
18 Salamon Wilder Calaraesi
6
19 L. Neiderman Braila
6
20 Burich Blumen Braila
8
21 Simon Schwartzman Braila
7
22 Meier Hirsch ben Moische Panciu
5
23 Meier Leib Herschku Panciu
10
24 Moische Hechter Namolasa
5
25 Mordche Braunstein Ivesti
6
26 Mandel Ruder Ivesti
9
27 F. Schnack Bacau
3
28 Salamon Brill Bacau
9
29 Friedrich Jurist Bacau
4
30 Abraham Rubisntein Bacau
3
31 Herman Brill Bacau
6
32 Jacob Grad Bacau
3
33 Josef Graff Bacau
5
34 Herman Pascal Bacau
8
35 Lupa Neiman Bacau
5
36 Itzik Grunberg Bacau
8
37 Kalman Arnsohn Bacau
6
38 Fischel Arnsohn Bacau
6
39 Nathan Segall Bacau
1
40 Mendel Idelsohn Bacau
7
41 Schimschon Lazarowitz Roman
10
42 M. L. Satnower Piatra
6
43 Hirsch Schatzman Babadagh
5
44 David Hersch Krasker Babadagh
7
45 Jacob ben Josef Iassi
10
46 Mattes Tamschis Iassi
8
47 Hirsch Graff Iassi
8
48 Heinrich Kaufman Iassi
11
49 David Abramowitz Iassi
7
50 Zalman Leibowitz Galatz
3
51 Simon Gelberg Adjud
7
52 Levi Durst Adjud
5
53 Abraham Epstein Tulcea
9
54 Leib Avadik Tulcea
8
55 Jacob Gabai Constanta
7
56 Schmiel Sternberg Galatz
7
57 Alter Leitner Galatz
7
58 Moische Herschkowitz Galatz
8
59 Moische Ide Grupper Galatz
6

אלבום משפחות המייסדים (1967)

באלבום המשפחות של מייסדי זכרון יעקב, אשר נערך על ידי וועדה מיוחדת אשר הוקמה לצורך כך במושבה בשנת 1967, מתועדות משפחות המייסדים, תוך פירוט שמות ההורים, הילדים ובני זוגם. לעתים, מופיע גם פירוט של משפחת אחד הילדים. להלן שמות ראשי המשפחות המופיעות מעל דפי האלבום.

מס"ד שמות בני הזוג הערות
1 ליב ועדה אבדיק
2 שלמה וטובה אבדיק שלמה הוא בנם של ליב ועדה אבדיק
3 מרדכי ורעיותיו, מישקה ומרים, אבדיק
4 משה וחיה שרה אברמוביץ
5 אלתר והניה אדלשטיין
6 יעקב וחיה רבקה אדלשטיין יעקב הוא בנם של אלתר והניה אדלשטיין
7 אפרים פישל ומלכה אהרונסון
8 קלמן וחנה אהרונסון
9 יהודה ליב ושפרה איזנשטיין
10 אלתר ובלה אלברט
11 יצחק אהרון וינטה אפלבאום
12 אביגדור ופנינה אפלבאום אביגדור הוא בנם של יצחק אהרון וינטה אפלבאום
13 אברהם שרגא ובלה דבורה אפשטיין
14 יוסף ורעיותיו, זלתה ובת-שבע, אפשטיין יוסף הוא בנם של אברהם שרגא ובלה דבורה אפשטיין
15 יעקב וחנה אפשטיין
16 משה ושרה אריזון
17 אפרים ומינה אשכנזי
18 יעקב וזהבה אשכנזי יעקב הוא בנם של אפרים ומינה אשכנזי
19 בנימין וחיה שרה אשכנזי
20 יצחק ומטלה בונשטיין-קרסנשטיין
21 ברוך ונעמי בלום
22 ליביש וטשרנה בלום ליביש הוא בנם של ברוך ונעמי בלום
23 נחמן ופרידה בלום
24 בנימין וגיטל בלומנפלד
25 שלום ושרה בלנק
26 זלמן ופרידה בן-חיים
27 שמואל זאב ומלכה ברונשטיין
28 מרדכי צבי ובתיה ברונשטיין
29 אברהם ורות ברקוביץ
30 זאב ולאה ברקוביץ
31 אברהם אלתר ואדלה גולדשטיין אדלה היא בתם של מאיר הירש ופיגה הפלר
32 יצחק וחיה גולדשטיין
33 שמואל זיליק ופנינה גולדשטיין
34 שמעון ואיטה אסתר גילברג
35 יעקב ולאה גרד
36 משה יהודה וריזל גרופר
37 שמואל ובתיה גרופר שמואל הוא בנם של משה יהודה וריזל גרופר
38 יצחק וצפורה גרינברג
39 יוסף ורעיותיו, שרה ואסתר, גרף
40 צבי הירש ומלכה גרף
41 פסח אלתר ובלה גרף פסח אלתר הוא בנם של צבי הירש ומלכה גרף
42 אברהם ומלכה דודסקו
43 מאיר ורעיותיו, מרים גולדה ואיטה, הויזר
44 חיים ליב וחנה הורנשטיין
45 יחזקאל ורעיותיו, פיגה ופרידה, הורנשטיין
46 מרדכי צבי וצפורה הירש
47 מאיר ליב ובתיה הירשקו
48 זלמן ולאה הלפרין
49 ירחמיאל ורבקה הלפרין ירחמיאל הוא אחיו של אחיו של זלמן הלפרין
50 מאיר הירש ופיגה הפלר
51 אביגדור ורעיותיו, חנה רבקה ואתר, הרשקוביץ
52 משה הירש וחיה הרשקוביץ
53 שלמה ואיטה וילדר
54 אלתר וריזל וינשטוק
55 חנן ויהודית ויסמן
56 שלום ורוזה וקלסר
57 יוסף וכילה זמנבודה
58 הלל ומני כץ
59 יעקב ואסתר כהן
60 יוסף וגולדה כהן יוסף הוא בנם של יעקב ואסתר כהן
61 יעקב וגולדה רבקה ליבוביץ
62 זאב ובתיה ליבמן בתיה היא לבית ברונשטיין, קשורה למרדכי צבי ברונשטיין
63 אברהם יוסף ופרומה ליטנר
64 מרדכי ורעיותיו, מרים ואהובה, ליכטר
65 ישראל וצפורה לרנר
66 אריה לייב ושרה רבקה ניידרמן
67 ישראל יהודה ומרים ניידרמן ישראל יהודה הוא בנם של אריה ליב ושרה ניידרמן
68 זאב "לופו" ורחל נימן
69 פנסח ורעיותיו, שרה והינדה, סוקולוביץ
70 דוד וצצה סוקולוביץ דוד הוא בנו של פנחס סוקולוביץ
71 משה וינטה סירקוס
72 זלמן ומרים סמסונוב
73 יוסף ואתל פויזנר אתל היא בתם של אלתר וריזל וינשטוק
74 שלמה זלמן ובלה פומרנץ
75 יהודה וטשרנה צוקרמן
76 יחיאל ורעיותיו, טובה ומלכה, צוקרמן יחיאל הוא בנם של יהודה וטשרנה צוקרמן
77 הינך וברכה קאופמן
78 יצחק ודבורה קאופמן-ישראלי
79 ליפמן ורבקה צוקרמן
80 רפאל וטובה קורלנד
81 טוביה וחסיה קרופיק
82 אליעזר ופרידה קופרמן
83 מרדכי ולאה קרניאל
84 אפרים ודבורה רוזנפלד
85 יצחק ודבורה ריבניקר
86 משה וסלובה ריבניקר
87 בנימין ורעיותיו, לאה ושפרה, ריבניקר בנימין הוא בנם של משה וסלובה ריבניקר
88 חיים בר ורעיותיו, סלובה וצביה, שוורץ
89 ליב ובלה שוורץ
90 שמעון ופרומה שוורצמן
91 דוד וסימה שטרנברג
92 שמואל ונחמה שטרנברג שמואל הוא בנם של דוד וסימה שטרנברג
93 ישראל ורעיותיו, מרים וטובה, שכטר
94 זאב ודבורה שפירא
95 יהושע ובתיה שפירא
96 צבי ורעיותיו, אדלה ובתיה, שצמן
97 מתתיהו ודבורה תמשס היה בין מוכתרי זכרון יעקב - ינקו אפשטיין מזכיר בזכרונותיו
98 מיכאל ובתיה בלומה תשבי

מקורות

 • אלבום משפחות מייסדי זכרון יעקב (ארכיון זכרון יעקב), בעריכת הועדה להנצחת המיסדים בזכרון יעקב, 1967. ראו גם מאמר בנושא.
 • בחור איתי, פעמון סדוק, בחור - הוצאה לאור, 2005.
 • סמסונוב אריה, זכרון יעקב: פרשת דברי-ימיה תרמ"ב-תש"ב, הוצאת ועד המושבה זכרון יעקב, 1943.
 • שרגא, עמיאל (עורך), על יהודי רומניה - בארץ גולתם ובמולדתם, הוצאת התאחדות עולי רומניה בישראל, 1959.
 • שרף, משה, האבוקה הודלקה ברומניה: שמואל פינלש וראשית הציונות ברומניה, הוצאת הספריה הספריה הציונית (על יד ההסתדרות הציונית העולמית), 1986.

הערות שוליים

 1. שמות הערים מובאים כאן כפי שמופיעים במקור