ההרשמה לאתר פתוחה. הינכם מוזמנים להירשם לאתר ולהתחיל לערוך

חיים פלאג'י

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הרב חיים פלאג'י נולד ונפטר באיזמיר שבטורקיה. נקרא ע"ש סבו - הרב חיים פלאג'י הראשון.

קורות חיים

כבר בילדותו עסק בתיקוני תשובה, סיגופים ותעניות.

רבו המובהק היה הרב יצחק גאטניו - מחבר בית יצחק על הרמב"ם ובעיקר למד מסבו - הרב יוסף רפאל חזן. נשא לאישה את אסתר'ולה בת ר' יצחק רבי, בן אחיו של ר' יעקב רבי מחזיק הישיבה בה למד. בתקע"ג (1813) קיבל מסבו - חק"ל, את התואר - החכם השלם. באותה שנה נפטר סבו מצד אביו הרב חיים פלאג'י והוא ספד עליו מספד גדול. בשנה שלאחריה - תקע"ד מתה אימו והוא מספידה בחיבוריו כמה פעמים. סרב לקבל מינוי כלשהו עד לפטירת אביו בתקפ"ח (1828), ובגיל 40 מונה לדיין, שופט ומורה צדק וראש ישיבתו - בית יעקב- בעירו - איזמיר. ב-תקצ"ז (1837), מונה לאב"ד ומרביץ תורה. בתקצ"ח מתה אשתו הראשונה עמה חי 30 שנה, דבר שפגע בו קשות והכביד עליו. הוא מספידה ימים רבים ומספר בשבחה בהקדמה לספריו מאותם ימים.

כעבור 3 שנים מתנחם ונושא אישה שנייה - וידה נהמא בתו של ר' אברהם בן עזרא מרבני איזמיר. ב - י"ד אלול תרט"ו (1855) מונה לרבה הכולל של איזמיר. שנה מאוחר יותר מונה גם לחכם באשי - רישמית. ב- תרכ"א (1861) מתה אשתו השנייה.

כעבור כמה חודשים קיבל "נישאן" מהשולטן עבדול מג'יד - לשפיטה וענישה מחוק המדינה.

מגיל 16 ועד יומו האחרון כתב את ספריו למד תורה והנהיג את קהילתו. בעת לימודיו ניכרה בו תשוקה לספרים ולכתיבה ספרותית. בזמנו חדרו לאיזמיר רעיונות וזרמים של השכלה ומדע, אך ר' חיים פלאג'י חשש מפני שינויים בחיים היהודיים. לפיכך פרנסי קהל איזמיר הצרו את צעדיו, במשך הזמן נתעוררה מחלוקת חריפה בין ר' חיים פלאג'י ומועצת הקהל, עד שנזקקו להתערבות השליטים מקושטא, ששלחו שליח מיוחד להכריע במחלוקת.

הרב חיים פלאג'י הוכר כגדול בתורה ועמד בראש בי"ד באיזמיר שמנה 45 רבנים.

יצירתו

הרב חיים פלאג'י נחשב מגדולי החכמים הספרדיים בדורות האחרונים. בין ספריו הנודעים ספר "שו"ת נשמת כל חי" וספר "שו"ת חקקי לב". כשתי עשרות מספריו שנותרו בכתב יד נשרפו ואבדו. ספרו "רחמים חיים", על הרשב"א, נתפשט בישיבות ליטאיות ונדפס גם בש"ס וילנא. חיבר 72 - ע"ב ספרים תורניים בכל מקצועות ההלכה שהודפסו, ועוד 54 שנשרפו ככתבי יד בשנת - תר"א (1841) (14 ניצלו). בנו אפ"י רשם מתוך זכרונו העצום של אביו רבים מספריו שנשרפו.

ספריו מקיפים כמעט את כל הספרות התורנית- 24 בהלכה, 15 על מדרשים ודרושים, 9 בענייני תפילה, 9 בחידושי הש"ס בבלי וירושלמי, 7 בפרשנות התנ"ך, 3 ספרי מוסר, ועוד 5 בנושאים שונים.

בית אבות, לב חיים, שו"ת הרשב"א, סמיכה לחיים, נשמת כל חי, תוכחת חיים, חקקי לב, עתרת החיים, נפש החיים, כף החיים, חיים תחילה, ועוד - ועוד. בספר המעלות לשלמה בערכו נכתב עליו (בעמ' - מ"ג- ע"ב), בספר זכרון י-ם של בן דודו הרב אליהו בכור חזן - בעמ'- 131, ועוד. מגאון, יהודי המזרח, עמ'- 251, בהערה -1. מספרו של הרב ישראל יצחק חסידה - רבי חיים פאלאג'י וספריו, במלאת 100 לפטירתו, ירושלים, תשכ"ח.

רשימת מקורות

  • גאון, יהודי המזרח בא"י, חלק שני, עמ' - 560-1, בערכו.
  • מיערי,שלוחי א"י,במקומות רבים.
  • ספרו של ישראל יצחק חסידה, רבי חיים פאלאג'י וספריו, במלאת 100 לפטירתו.