ההרשמה לאתר פתוחה. הינכם מוזמנים להירשם לאתר ולהתחיל לערוך

חוק הספרים

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

חוק הקובע כי כל מי שהוציא לאור פרסום בישראל, חייב למסור לספרייה הלאומית שני עותקים של הפרסום, וזאת בתוך שלושים יום מפרסומו.

רקע

מטרת הקמתה של הספרייה הלאומית היתה לרכז במקום אחד את כל הפרסומים הקשורים ליהודים וליהודים, לעם ישראל ולארץ ישראל, לשפה העברית ולשפות יהודיות אחרות. בית הספרים אוצר פרסומים מכל הסוגים, ובין היתר: ספרים, עיתונים וכתבי-עת, חוברות, תמונות, תווים, שרטוטים, צילומים, מפות, קלטות וידאו ואודיו, תקליטורים, דיסקטים, פילמים, מיקרופילמים, שקופיות, כתבי יד. הפרסומים מתקבלים בבית הספרים ללא הבדל שפה, פורמט, נושא או איכות, וללא הפעלת שיפוט לגבי הדעות המובעות בפרסום. שליחת הפרסומים על ידי המוציאים לאור בחינם, מבטיחה את עקרון חופש הביטוי בבית הספרים ומונעת צנזורה. משני העותקים אשר חייבים להימסר - אחד ניתן לעיון באולמי הקריאה של בית הספרים, והשני נשמר כגיבוי במחסן ואינו ניתן לעיון. הפרסומים מופיעים בביבליוגרפיה הלאומית "קרית ספר".

חובת מסירה ואי-חובת מסירה

החוק מגדיר את סוגי הפרסומים אותם חייבים המוציאים לאור למסור, ואלו הם:

 1. פרסומים שיצאו לאור בחמישים עותקים ומעלה.
 2. פרסומים הנמכרים לציבור או מופצים לציבור בחינוך.
 3. פרסומים בכל גודל ובכל שפה.
 4. פרסומים המופצים בכל מדיום קיים או עתידי.
 5. מהדורה חדשה של פרסום שנמסר, השונה מקודמותיה בתוכן ו/או בצורה, ואפילו שינוי זה מזערי (למשל, סוג כריכה). במידה ויצאה לאור הדפסה חדשה של פרסום קודם ואין בה שינוי - יש למסורה רק אם עברו למעלה מעשרים שנה ממועד פרסום ההדפסה הקודמת.
 6. תרגום או עיבוד של פרסום קודם.
 7. סרט עם דיבוב חדש.
 8. עדכון או גירסה חדשה של מאגר מידע.

רשימות מחירים, קטלוגים מסחריים וחומר פרסומי - אין חובה למסרם. כמו כן, פרסום שהופץ לקבוצה סגורה בלבד - גם אותו אין חובה למסור.

אחריות ואכיפה

האחריות למסירת הפרסומים היא על המוציא לאור/המפיק ועל חשבונו (ובמידה ואינו בעל מען בארץ, הראשון מבין הבאים שהינו בעל מען בארץ: המדפיס, בעל זכויות היוצרים), והחוק מטיל קנס על מי שאינו מוסר עותקים כנדרש. החובה חלה על המוציא לאור, בין אם הוא גוף מסחרי, מוסד ציבורי או אדם פרטי. מסירת העותקים משרתת, על פי השקפתו של החוק, גם את המוציא לאור (כמו גם לשאר המעורבים בפרסום), בכך שהפרסום זוכה לחשיפה ציבורית רחבה ונשמר לדורות. כך, ניתן להפיק מן העותק השמור במחסן בית הספרים הדפסות חדשות או מהדורות חדשות.

מקורות

 1. חוק הספרים: מסירת עותקים של פרסומים ישראליים לשימוש בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, עלון מידע של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, האוניברסיטה העברית בירושלים.

קישורים חיצוניים

 1. חוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים), התשס"א-2000 כולל תיקון החוק, התשס"ה-2005
 2. הביבליוגרפיה הלאומית "קרית ספר"
 3. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי