ההרשמה לאתר פתוחה. הינכם מוזמנים להירשם לאתר ולהתחיל לערוך

הייחוס מדוד המלך

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תוכן דף זה נכתב במקור עבור פורום שורשים משפחתיים על ידי חברי הפורום: שטמון, א77.

בתהילים פ"ט אמר דוד המלך, נעים זמירות ישראל כי "אחת נשבעתי בקדשי אם לדוד אכזב זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש כנגדי". יש המאמינים שחלק מאתנו הם זרעו של דוד המלך, אשר שרד את כל תלאות הגולה והגיע עד היום.

יש המדקדקים ואומרים כי ב"זרע דוד" אין הכוונה לכל צאצאי דוד המלך, והזכאים להמשיך את המלכות, הם מייחוס מסויים בלבד. יש אומרים כי ייחוס זה הוא המגיע דרך המגיד ממזריטש, אל בנו אברהם המלאך, אל נכדו ר' שלום מפרוהוביטש, ומשם אל ר' ישראל מרוז'ין, והלאה בשושלת הזהב עד היום. מכיוון שלא נתיימר לפסוק מיהו הראוי למלוך על ישראל, אם בכלל, ולא היינו רוצים להוסיף עוד כמות של הרוצים למלוך בשל ייחוסם, לא נתייחס עוד לנקודה זו.

מכל מקום, אם כסמל לנצחיות ישראל, אם כגעגוע לתקופה טובה יותר, או כקוריוז, ישנם רבים מבינינו היכולים לחזור אחורה עד לדוד המלך, דור אחר דור. ובמאמר זה נסביר מעט על הקווים האשכנזיים העיקריים המובילים עצי משפחה מדוד המלך ועד ימינו.


שושלת הזהב של הרוז'ינר

על המגיד ממזריטש נאמר כי "היתה לו מגילת יוחסין המגיעה עד דוד המלך באותיות זהב, אך זו נשרפה בשריפה כשהיה ילד". המגיד ממזעריטש הוא אחד ממאורות החסידות הגדולים ביותר. תלמידו וממשיכו של הבעש"ט ואביה של שושלת מופלאה שהולידה דמויות כאברהם המלאך, ר' שלום שכנא מפרוהוביטש, ור' ישראל מרוז'ין. עם זאת, עד כמה שניתן לברר, אפילו שם סביו וסבותיו של המגיד ממזעריטש אינם ידועים. כל שידוע הוא שאביו היה שמו אברהם ואמו חווה. יש המאמינים בדבקות בייחודה של שושלת זו ובתפקיד ההסטורי שעוד נועד לה, ואלו גם ודאי יאמינו בכך שמקורותיה הם בדוד המלך. מכל מקום כל "פרידמן" יוכל לחפש את שורשיו בשושלת הזהב המגיעה עד חצרות החסידים הגדולות של ימינו, דרך שבעת בניו של ר' ישראל מרוז'ין.

הקו העובר דרך המהר"ל

זהו הקו השכיח ביותר בתיעוד, וגם המפורט ביותר ויש אומרים האמין ביותר. ויינשטוק, בספרו "מקור נפתח לבית דוד", המצוי בספר "תפארת בית דוד" (העוסק בחלקו בבית לעלוב המפואר וחלקו בבית הורוביץ), מתאר את הקו באופן זה:

"המהר"ל מפראג / רב האי גאון / בן ר' שרירא גאון פומבדיתא / בן ר' חנינא גאון / בן ר' יהודה גאון / בן שמואל ריש כלה / ר' שמואל בן חפני הכהן, גאון סורא חותנו של רב האי גאון / דורות של ריש גלותא / רב חצוב ולמעלה"

אלו הן התחנות העיקריות המופיעות בכתובים.המקורות רבים ושונים, ובמיוחד ספרי יוחסין אשכנזיים מהמאות השמונה עשרה והתשע עשרה. ר' מאיר וונדר, בספרו "אלף מרגליות" מביא את הפירוט של כל מקור ומקור, וכן מפרט בדבר האמינות שהוא מייחס למקור. ישנן כמה וכמה וריאציות, אך אמנה את התחנות העיקריות.

המהר"ל מפראג – ר' יהודה ליואי 15121609. מגדולי היהדות. חי בפראג, וידועה לכל אגדת הגולם. היה גאון בתלמוד, בקיא בנגלה ובנסתר, ועסק בקבלה כמו גם במדעים החיצוניים – בכימיה ובאלכימיה במתימטיקה ובאסטרונומיה. מספריו "גבורות השם", "דרך החיים", "גור אריה", "תפארת ישראל", "באר הגולה", "נר מצווה" ורבים אחרים. משפחות רבניות רבות הינן צאצאיות של המהר"ל, ובמיוחד מקובל הייחוס דרך בתו פייגעלע, שנישאה לר' יצחק כץ, אשר היה סב סבו של ר' מנחם הכהן, אשר היה אביה של אשת ר' מאיר הלוי הורוביץ מטיקטין, אביו של ר' צבי הירש הורוביץ מצ'ורטקוב, אשר היה אביהם של האחים הקדושים ר' פנחס הורוביץ ("ההפלאה") ור' שמואל שמעלקא הורוביץ מניקולסבורג, אשר חיו במאה השמונה עשרה. אמנם לא כל הורוביץ הוא מצאצאיהם אך רבים ההורוביצים היכולים להתגאות בכך, ובמיוחד ידועה בכך כיום חצרו החסידית של האדמו"ר מבוסטון. הבעל שם טוב הקדוש אשר חי בדורו של ר' מאיר הלוי הורוביץ מטיקטין, כיבדהו מאוד ואמר שמשפחת הורוביץ היא אחת משלוש משפחות נקיות (כלומר מיוחסות) דור אחר דור, כמובא בספר "שמן הטוב".

מן המהר"ל אחורה מונה ספר הייחוס שמונה עשר דורות עד לר' האי גאון. כאן קיים ויכוח גדול שכן ישנם מקורות לפיהם לר' האי גאון לא היו כלל בנים זכרים. יש המוצאים חורים נוספים בשושלת, כגון העובדה שסבו של המהר"ל ר' יהודה ליואי "הזקן" מפראג, שהייחוס לדוד המלך מופיע בנוסח מצבתו נפטר בשנת 1640, לאחר פטירת המהר"ל. לדיון בכך ראה "אלף מרגליות" עמ' 422. כן מעיר על כך ויינשטוק ומביא על כך כמקור את קינתו של ר' שמואל הנגיד בעל מבוא התלמוד על פטירת רב האי ממנה עולה כי לא נותרו לו בנים זכרים. מכל מקום ר' האי גאון הוא אחרון הגאונים חי בין 939 ל-1038. שימש בגאונות פומבדיתא ארבעים שנה והיה בנו של שרירא גאון.

מכאן נמנים כארבעה או חמישה דורות עד ר' שמואל ריש כלה שהיה מן הגאונים. ממנו משתלשלים כמה וכמה ייחוסים שונים עד דוד המלך, דרך חזקיה, זרובבל, ומלכי בית דוד. סיכומו של דבר הוא שהמדובר בשושלת ארוכה של כמה עשרות דורות, העוברת דרך הגאונים, עד המלכים, ומשם לדוד המלך, כל המפקפק מוזמן לבדוק את המקורות ואת מקורותיהם.

הקו העובר דרך רש"י

שושלות רבות של רבנים מגיעות לרש"י, וזאת ללא כל "חור" ובאופן מתועד ורציף. דוגמא נאה (שוב ההורוביצים האלה!) היא דרך הרמ"א שהיה צאצא דרך סבתו מצד אמו למשפחת לוריא, המתועדת אחורה באופן רציף עד לרש"י. אחותו של הרמ"א - מרים, התחתנה עם ר' פנחס הלוי הורוביץ, הוא בונה ה"פנקס שול" בפראג. כל מי שהיה בפראג ודאי מכיר את בית הכנסת המרגש בו רשמו יהודי פראג את שמות 70,000 יהודי צ'כוסלובקיה שנספו בשואה, הוא ה"פנקס שול" שהקים ר' פנחס הורוביץ המיוחס בן אחר בן עד המאה ה-11 דרך ר' זרחיה הלוי "היצהרי" - בעל ספר "המאור". ר' פנחס הלוי הורוביץ הוא סבא רבא של ר' מאיר הלוי הורוביץ מטיקטין המוזכר לעיל בשושלת המהר"ל מפראג. זהו קו אפשרי אחד, ויש רבים אחרים. אני אישית בדעה שכל היהודים האשכנזים הם צאצאיו של רש"י, אך זהו כבר נושא למאמר נפרד.

ובכן, קיימות מגילות יוחסין לפיהן ר' אליקים, סבו של רש"י הינו צאצא (בצורה המפורטת במגילה) לר' יוחנן הסנדלר, שהיה דור רביעי לרבן גמליאל הזקן שהיה נכדו של הלל הזקן ומשם לדוד המלך. מגילות אלו מובאות בפירוט אף בספר "אלף מרגליות" (עמ' 88). בידי מצויים נוסחים נוספים המפרטים ייחוס זה.

משפחות בית דוד בעת החדשה

בשנים האחרונות התגלה כי ישנן משפחות מיוחדות המחזיקות במגילות יוחסין מסודרות עד דוד המלך. בידי משפחות דיין (נשיא) ומשפחת חרלפ ישנן מגילות יוחסין של היחוס לדוד המלך דרך ראש הגלות שבבבל. משפחת דיין מחלב ומשפחת חרלפ (או דון יחיא) מספרד ופורטוגל הם מצאצאי ראש גלות הבבל שברחו לספרד בסוף המאה ה-10. עם גירוש ספרד, התפזרה משפחת בני יחיא (חרלפ) לכל אגן הים התיכון ולאחר מכן הגיע לפולין ולאיזור סובלק, כיום בליטא. כתב היחוס המודפס הראשון, נכתב בהקדמת ספריו של הרב אליעזר צבי הירש חרלפ: "מגדנות אליעזר", "הוד תהילה" ועוד. כאשר ידוע כי ספר "שלשלת הקבלה" נכתב גם הוא על ידי המחבר גדליה אבן יחיא, ממשפחת בני יחיא. לאחרונה חוברו שני ספרים על תולדות משפחת חרלפ על ידי פרופסור ארתור מנטון מניו יורק. כן נערכה לאחרונה בדיקת תאימות גנטית בין בני משפחת חרלפ לבין בני משפחת שאלתיאל שגם להם יש מגילת יוחסין עד דוד המלך. בבדיקה זו נמצאה בדיקת תאימות גבוהה, על אף שעל פי מגילות היוחסין השונות הפיצול בין המשפחות הוא בין כ-800 שנה. מגילות יוחסין נמצאה גם אצל אפרים חרלפ, ממיסדי העיר רחובות.

מדוד המלך אחורה

ובכן, כל המעיין בתנ"ך ימצא כי מדוד עד פרץ עשרה דורות, מפרץ עד אברהם ארבעה דורות, מאברהם עד נוח עשרה דורות, מנוח עד אדם הראשון עשרה דורות. ספרתי ומניתי מאה ארבעים ושישה דורות מאדם הראשון ועד בני פלג...

הערות מתודולוגיות

לדוד המלך היו צאצאים רבים מנשים ופילגשים רבות. יש הרבה טעם בהנחה שרבים מאיתנו הם צאצאיו אם בדרך המתוארת בדפים אלו, ואם בדרך אחרת (וכאן יש דווקא עניין למתימטקאים שבינינו לענות בו). האמינות של המקורות הגנאלוגיים שציינתי הינה עניין לדעתו הפרטית של כל אחד מאיתנו. די לי בכך שהפניתי למקורות העיקריים, והם, בקפדנות ובשקידה האופייניים להם, מציינים את מקורותיהם הם.

מקובל לקרוא לרבנים בתאריהם. ז"ל, זצ"ל, זצוק"ל, וכו'. מכיוון שאיני רוצה לסרבל את המאמר, וגם איני מוכן לתת תארים שונים או לדרג את גדולי ישראל המוזכרים במאמר, "התעלמתי" באלגנטיות מעניין זה, ופשוט ציינתי אותם בשמם. אין לראות בכך פחיתות כבוד. כבודם של גדולים אלו במקומם מונח. כותב המאמר רוחש את הכבוד העמוק ביותר לכל גדול בתורה שהלך לעולמו, ואין צורך להזכיר זאת שוב ושוב.

התאריכים נמסרים בתאריכים לועזיים. עד כמה שהתרשמתי הפורום הזה מורכב מדתיים וחילוניים גם יחד (וזאת בדו קיום ראוי לשבח). התאריך הלועזי מוכר הן לדתיים והן לחילוניים. לעומת זאת התאריכים העבריים זרים לחילוני הממוצע. אעיד על עצמי שעל אף שכיום לא ניתן להפתיע אותי בעניינים אלו, לקח לי זמן רב להתחיל לחשוב בתתקע"דים וכיו"ב. אני רוצה שהמאמר "יזרום" וידבר גם אל מי שאינו מתורגל בכך. כדי להפוך מאמר זה לשווה לכל נפש מובאים התאריכים הלועזיים. אני מודע לאבסורד שבתארוך לידתם ופטירתם של גדולי ישראל מנקודת המוצא של לידת ישו דווקא. על כך ניתן להשיב שלפי הברית החדשה גם הוא "מהמשפוחה" וגם הוא (דרך אביו "החורג" יוסף) צאצא לבית דוד! אם הורגלנו, בעוונותינו, לספור את השנים לפי לידת בן דודנו זה, תגן עלינו זכותם של כל אבותינו אליהם מתייחס המאמר.

רשימת מקורות

  • אלף מרגליות, מאיר וונדר. ירושלים, 1993
  • תפארת בית דוד, משה יאיר וינשטק. ירושלים, 1969

לקריאה נוספת

משפחות המתייחסות לדוד המלך, הרב אבישי אלבוים, שרשרת הדורות כרך י"ט, 3, 2005, החברה הגנאלוגית הישראלית.