ההרשמה לאתר פתוחה הינכם מוזמנים להירשם לאתר ולהתחיל לערוך

דרישות שלום מבני ארץ ישראל לקרוביהם שבחוץ לארץ

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דרישות שלום מבני ארץ ישראל לקרוביהם שבחוץ לארץ הוא שמה של חוברת אשר יצאה לאור בשנת תרע"ט (1919), על ידי המשרד הארצישראלי של ההסתדרות הציונית, ובה דרישות שלום קצרות אשר מסרו יושבי הארץ לקרוביהם בחו"ל. אינדקס החוברת מוחשב ומובא כאן במלואו, ובנוסף - החוברת כולה נסרקה ע"י אלי מליץ וניתן להורידה מדף זה.

רקע

בתקופת מלחמת העולם הראשונה, סבלו תושביה היהודים של ארץ ישראל מיחס בלתי אוהד (בלשון המעטה) של השלטון התורכי בארץ. התורכים, שחשדו תמיד בחוסר נאמנות של יהודי הארץ בכלל ושל הנתינים הזרים בפרט (יהודי רוסיה ומזרח אירופה שהיוו את רוב העולים), הכבידו את ידם עשרות מונים בעת המלחמה.

אין צורך להזכיר את הרעב, מגיפות, ההוצאות להורג והגירושים, על מנת לתאר את המצב העגום ששרר באותה תקופה בארץ ישראל. חלק גדול מכך נבע בעקבות הפסקה ואיסור מוחלט על כל יבוא ותמיכה חיצונית של כסף, סחורות ועוד. ניתוק מוחלט זה כלל גם איסור מוחלט על כל קשר מכתבים או כל צורת תקשורת אחרת בין יהודי הארץ לארצות הגולה. אובדן הקשר היה קשה במיוחד עקב המספר הרב של חלוצים צעירים שעלו לארץ בגפם בשנים שלפני המלחמה והשאירו את כל משפחותיהם ויקיריהם מאחור. אי היכולת לשמוע, לכתוב, למסור ולקבל מידע היה קשה מנשוא, לא פחות מהקשיים הפיזיים העצומים, וכל זאת במשך כמעט ארבע שנים תמימות.

עם סיום המלחמה ושחרור הארץ מעול התורכים, החליטו בהסתדרות הציונית לעשות מעשה, והמשרד הארצישראלי יצא בקול קורא לתושבי הארץ לבוא ולמסור דרישות שלום ומידע לקרוביהם בארצות הגולה. בחודש אלול תרע"ט, יצאה לאור חוברת הכוללת את כל דרישות השלום שנאספו עד אז. החוברת נקראה: דרישות שלום מבני ארץ ישראל לקרוביהם שבחוץ-לארץ, והיתה מיועדת להישלח להפצה במרכזים יהודיים בגולה.

כותבי דרישות השלום לא ציינו כתובות מדויקות של בני משפחותיהם בחו"ל, אלא הסתפקו בשילוב של עיר וארץ, או בתיאורים כללים דוגמת: "באחת מארצות רוסיה". ייתכן שהדבר נבע מן העובדה שכתובות מדויקות של קרוביהם בחו"ל לא היו בידי יושבי הארץ, כיוון שאם היתה בידיהם הכתובת המדויקת - היו יכולים בתום המלחמה לשלוח מכתב.

החוברת מהווה אוצר גנאלוגי של ממש, בהיותה מקור מידע אודות מאות אנשים ומקומות מגוריהם בארץ בתקופה זו, ולא פחות חשוב מכך, בספקהּ מידע על הנמענים, בני המשפחות במקומות השונים בחו"ל. כל זאת, בתקופה של כאוס כמעט מוחלט בארץ ישראל מבחינת סדר וארגון, ובהתחשב בעובדה שרישומים מאותה התקופה כמעט ואינם בנמצא.

בחוברת

החוברת מכילה 566 "דרישות שלום" - כל אחת מהן נמסרה על ידי אדם אחד או יותר לאדם אחד או יותר. 43 מוסרי דרישות שלום עשו זאת כאשר היו בעת שירותם בגדודים העבריים - גדודי חיילים יהודים מגויסים שפעלו במסגרת הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה, ובפרט מגדוד 39 ("הגדוד האמריקאי") ומגדוד 40 ("הגדוד הארצישראלי").

בפתח החוברת, מופיעה קריאתו של המשרד הארצישראלי להפצתה:

כל איש, אשר חוברת זו תזדמן לידו, מתבקש להניחה במקום פומבי ולעשות לה את הפרסום המתאים למען ירבו קוראיה. כל היודע דבר מה ביחס לאחד האנשים הרשומים בחוברת מתבקש להודיע למענינים בזה

בין מוסרי דרישות השלום, ניתן למצוא גם אנשי-שם:

אינדקס

אינדקס החוברת מובא כאן, כפי שהועתק מדפיה הראשונים. במקומות בהם לא הופיע שם יישוב או מספר הד"ש, מופיע כאן: <חסר>. הניקוד החלקי במספר שמות - הופיע במקור. אין המדובר במפתוח החוברת כולה (משימה שראוי לעשותה). הטבלה ניתנת למיון על פי כל אחת מן העמודות.

שם יישוב מס' הד"ש/ים בחוברת
אבוהב יפו 106
אבן-עזרא יפו 162
אברמוביץ משה <חסר> 107
אדלר יש"י יפו 159
אדרמן אהובה יפו 12
אוירבך-פוריה רבקה ומשה יפו 115
אוירבך פסח יפו 97, 560
אוסטר דניאל יפו 145
אוסטרובסקי משפחה יפו 134
אוסטרובסקי מרים דגניה 257
אוסטרובסקי מרדכי ומשה פתח תקוה 548
אוסטרובסקי חנה ראשון לציון 302
אופזיהר בנימין יפו 269
איג אלכסנדר גדוד מ' 317
אַיוֹן משפחה גדרה 440
איזין (ברזלי) אברהם יפו 123
איזין יצחק ופנינה מלחמיה 140
איזמוז'יק דוד יפו 363
איזנשטין אברהם ויצחק יפו 55, 56
איטקין פנחס ופלק גדוד ל"ט 114
איש-שלום (פרידמן) מרדכי יפו 7, 8, 9, 10, 11, 239, 472, 473
איתן (קמנצקי) אליהו יפו 345
איתין יהודה בן-יוסף חיפה 210
אלפרן איוע ירושלים 540
אלקין יוסף דגניה 257
אמירא יפו 261
אפטיקר חיים דגניה 257
אפטר יעקב יפו 257
אפרון סימה כנרת 556
ארדשטין יוסף חיפה 205
ארליך משפחה ירושלים 516
ארקין זהבה יפו 157
אש רבקה יפו 255
אתין אהרן יפו 168
בולוטין זאב ירושלים 475
בהרב משפחה יפו 273
בוגדנוב משפחה יפו 366
בולדה לאה יפו 185
בוסל שרה, פסיה והאם דגניה 257
בוזונובסקי אנשיל <חסר> 271
בורשטין יצחק אייזיק יפו 60
ביביצקוב בר ירושלים 477
ביגלמן אלכסנדר יפו 180
ביגלר משפחה נחלת יהודה 99
בלוך ישראל דגניה 257
בלושטין משה רחובות 70
בלזר שלמה ירושלים 523
בליבים יצחק צבי יפו 357
בליי יונה ואסתר יפו 17
בן-אהרן בן-ציון <חסר> 179
בן-יעקב אבא דגניה 257
בן-יעקב יואל מחנים 428
בן-יעקב יצחק דגניה 257
בן-צבי דוד גדוד מ' 283
בס אהרן צבי יפו 352
בסין ברוך יפו 90, 230
בקר משה ארטוף 479
ברהולבסקי שמואל בגדוד הא"י 304
ברוך רוזה ירושלים 476
ברונשטין (מוני) חיים צבי ראשון לציון 243
ברצ'נקו לאה יפו 20
ברודסקי נחום ושלמית יפו 29
ברוידא ישעיה וחוה יפו 32
ברזין חיים ברוך גדוד ל"ט 88
ברמן (ברל) חזקיהו גדוד ל"ט 66
בן צור גרשון כנרת 94
בסקין קופל יפו 100
ברנובסקי צפורה ומנדל יפו 101
ברורמן משפחה יפו 470
ברזילי (איזין) אברהם יפו 123
ברסלב זאב יפו 342
בריסקין בתיה ירושלים 478
ברבוז ש"ח יפו 391
ברלס שמואל זכרון יעקב 216
ברנרד מרדכי מחנים 417
ברץ יוסף דגניה 257
ברצקי ר' ישראל ירושלים 512
ברק רחל לאה באר יעקב 234
ברק-פקר שושנה חולדה 235
ברקוביץ האחים דגניה 310
ברקוביץ יעקב חיים דגניה 257
ברקין הלל, ליב והמשפחה זכרון יעקב 218
ברַש ישראל יפו 137, 138
בש ברל ירושלים 474
גולודנייר (גלעד) ישראל חיפה 377
גבעוני (גיונמן) שמואל יפו 150
גוטהילף שרה נס ציונה 351
גוטליב שלמה ירושלים 402
גולדברג אסתר ירושלים 539
גולדברג דוד יפו 144
גולדברג יוסף וסטסיה צפת 407
גולדברג יצחק חולדה 256
גולדזיגר סלינה יפו 153
גולדמן שמואל והעניה מגדל 404
גולדמן העניה דגניה 257
גולדמן שמואל והעניה דגניה 309
גולדפרב ישראל ירושלים 494
גולדשטין ברוך גדוד מ' 359
גולדשטין חיה יפו 291
גולני (יגולניצר) אברהם יצחק יפו 164
גורביץ (עיין הורביץ) <חסר> <חסר>
גורביץ יאחה יפו 327
גורביץ בתיה ומרים יפו 451
גורביץ ד"ר מאיר יפו 254
גורביץ משפחה חיפה 196
גורפינקל יוסף מחנים 209
גורדון א. ד. דגניה 257
גורין בן-ציון עקרון 334
גושנסקי צפורה יבנאל 400
גיונמן (גבעוני) שמואל יפו 150
גיטלמן מאיר פוריה 14
גילויץ (הלוי) אברהם ובתיה ראשון לציון 389
גילוץ (גלעדי) כפר אוריה 453
גלובצקי טויה וחיים חיפה 31
גולזמן יחיאל בן שמן 353
גלובסקי טובה דגניה 217
גלזמן צפורה ואהרן יפו 274
גלזר רבקה ובילה יפו 468
גליקא משה מגדל 401
גליקסמן אליהו דוד ויהושע <חסר> 292
גליקשטין עקיבה חיפה 193
גלעדי (גילוץ) בית-גן 453
גלפרין (עיין הלפרין) <חסר> <חסר>
גפן משפחה יפו 398
גרבר ריזה יפו 322
גרוסמן מרדכי ירושלים 481
גרוספלד אברהם ירושלים 490
גרוספלד משה ירושלים 480
גרזובסקי יכובד יפו 74
גרזון יצחק ותקוה יפו 116
גרובר אליעזר מגדל 406
גרובר יוסף יפו 278
גירינבלט בעריל חדרה 444
גרינברג אברהם מחנים 435
גרינשטין משפחה יפו 94
גרינשפון אברהם דגניה 257
גרינשטון יצחק יפו 245
גרשטמן מרדכי יעקב, שמחה ופנחד <חסר> 285
גרשנוביץ (גרשוני) ישראל יפו 379
דבוסיס בלה ויהודה ירושלים 484
דובובי יצחק <חסר> 413
דובנוב נחמן יפו 28
דובקס אנה יפו 336
דוברובסקי מרדכי יפו 64
דוברובנסקי מאיר הר הכרמל 222
דודקין אברהם ראשון לציון 109
דונסקי רבקה <חסר> 389
דוסטרובסקי אליעזר חיפה 202
דוסטרובסקי שרה חיפה 203
דוקשטין מאיר יפו 321
דיין משפחה עין גנים 364
דין שמואל דגניה 257
דינביץ זיסל יפו 466
דיסקין אהרן יפו 43
דיסקין ינטה ירושלים 471, 545
דרבקין חיה-רסיה ויחיאל זכרון יעקב 250
דרוקרסקי יהושע דמשק 483
דֶרזַ'ביץ גדוד 136
האפט יעקב ירושלים 485
הבזה חיותה דגניה 257
הוינמן נחום יפו 286
הורביץ (עיין גורביץ) <חסר> <חסר>
הורויץ אליעזר ודב יפו 21
הורויץ משקה, דבורה יפו 46
הורויץ נָטע גדוד 68
הורויץ יוסף-דוד יפו 84
הורויץ מלכה רבקה יפו 248
הורויץ שרה יפו 380
הלבץ משפחה יפו 273
הלוי (גילויץ) אברהם ובתיה ראשון לציון 389
הלפמן מרדכי יפו 258
הלפרין יוסף יפו 104
הלפרין משה ירושלים 487
הלפרין איוה טבריה 540
הילפרין מיכאל יפו 412
הנדמן ישעיהו בן חיים ירושלים 264
הנין אריה יפו 375
הפט אברהם <חסר> 365
הר-אבן יעקב יפו 16
הר-זהב דוד יפו 82
הרלינג משה דוד ירושלים 486
הרצנשטין ליבוש גדוד מ' 325
הרשונוב שמריה וזליג טבריה 409
הלוי אברהם <חסר> 560
וואָלמן אברהם חיים ירושלים 492
וואָלפארט מינה ירושלים 491
ויטנברג יוסף חיפה 223
וילנסקי צפת 414
וילנסקי חולדה 232
וילקנסקי יפו 561, 562
וינברג אברהם יפו 305
וינברג חיים בן זלמן ירושלים 533
וינברג נח ואברהם טבריה 397
וינגרטן (כרמי) צבי זאב אילת השחר 462
וויניצקי ליפא פתח תקוה 86
ויניק יעקב, ליב ורפאל יפו 3
ויניק לוי חדרה 59
ויס יהודית יפו 38
ויס עקיבא יפו 35, 36, 37, 39
ויסברג אהרן ואלכסנדר יפו 121
ויסבורד סיני ירושלים 490
ויסמן יוסף, רחל ושולמית יפו 34
וישנוסקי אריה אילת השחר 459
ולך חיה אלקה ירושלים 489
וקסר רבקה ירושלים 480
ורניק עדה (נאמנה) ירושלים 488
ורשבסקי יצחק פתח תקוה 289
זגרנסקי משפחה יפו 161
זוננשין יחיאל נחמן מחנים 423, 432, 208
זוסמן יצחק טבריה 449
ז'ורקובסקי גרשון חנוך דגניה 257
זטולובסקי דבורה דגניה 257
זטלר בן-ציון וחנה פתח תקוה 149
זידמן משפחה יפו 152
זילברגליט אסתר ריזל יפו 281
זילברג מרדכי חולדה 237
זילברמן מ. פתח תקוה 299
זלדס נתן אילת השחר 460
זלטמן אהרן שמואל יפו 378
זליקוביץ אלימלך גדוד מ' 337
זלגר אהרן גדוד מ' 166
זלצמן (מלחי) ד"ר אלכסנדר ירושלים 541
זסלבסקי יעקב יפו 156, 157
זפרן משפחה פתח תקוה 112
זקהיים מ. יבנאל 400
זקהיים הנה פעשקע מסחה 117
זַקון אליעזר גדוד מ' 441
זרחי זרח יפו 155, 156
זרחי יעקב גדוד מ' 57
חזנוביץ משפחה יפו 388
חיימוביץ משפחה ירושלים 516
חלדי מרדכי חיפה 227
חנוך (רוטפלד) ג. <חסר> 102
חפץ מרדכי פתח תקוה 63
חרש נתן פתח תקוה 250
טובולסקי מרים יפו 4, 452
טויב אהרן <חסר> 373
טויב יוסף הר הכרמל 192, 220
טויב משה מחנים 220
טויסטר אניוטה חיפה 219
טורוב ד"ר יפו 50
טומשפולסקי יוסף יפו 369
טיטלבוים יצחק מנחם יפו 455
טיליפמן זוסיה ראשון לציון 1
טליתמן דוד יפו 126
טל בן-ציון מחנים 436
טרוף פיליפ גדוד ל"ט 293
טרטקוב משה כפר אוריה 98
טריטיק (שליש) מלכה יפו 263
טרקניץ אהרן ראש פנה 493
טשַק אריה צפת 408
טשרקסקי משה ראובן גדוד 167
יבלביץ יהודה יפו 132
יבר דוד יפו 495
יבר יהושע ירושלים 494
יגולניצר (גולני) אברהם יצחק ראשון לציון 164
יודלוביץ דינה יפו 356
יוזיפפולסקי יוסף גליל עליון 215
יחיאלי יחיאל יפו 580, 330
יוכבידוביץ מאיר מחנים 431
ינאי (ינובסקי) בן-ציון חיפה 212
יוסלביץ אהרן בן שמן 310
יוסלביץ חנה מחנים 416, 437
יוספיה (קנטרוביץ) צבי יפו 211
יורובסקי שפרה דגניה 257, 496
יכניס נחום מחנים 437, 438
ינקובסקי משה יפו 291
ינקלביץ יוכבד זכרון יעקב 124
יעקובזון שמואל יפו 139
יפה אברהם רחובות 93
יפה חנה יבנאל 172
יפה יצחק רחובות 940
יפה מרים וחיים יבנאל 173
יפה שבתי מחנים 418
יפרמוב יונתן יפו 251
יקותיאלי משפחה ראשון לציון 6
ירדנאי יעקב בן שמן 367
ירושלמי (ירוסלימצ'יק) נחום ירושלים 497
ירוסלימצ'יק (ירושלמי) נחום ירושלים 497
ירקוני דוד ראש פנה 445
ישראלית מלכה פתח תקוה 381
ישריאליתן בת שבע יפו 339
כהן ש. צ. פתח תקוה 361
כהנוביץ אברהם ופיבוש גדוד 72
כהנוביץ שמואל ומרדכי יפו 45
כספ צבי ואסתר יפו 564
כספי יצחק חולדה 95
כץ זאב מטולה 349
כץ לאה יפו 46
כצנלסון זאב כנרת 395
כצנלסון משפחה יפו 130
כרמי (וינגרטן) צבי זאב אילת השחר 462
כרמלי יחיאל בן שמן 368
לאהנזון זלמן ירושלים 410
לבזובסקי (שפק) משפחה גדרה 440
לדיז'נסקי יצחק ירושלים 500
לוביניקר גדוד 135
לובצקי דוד גדרה 186
לובמן משה יפו 143
לובצקי מרדכי מחנים 430
לוי רחל יפו 267
לויט שמואל באר יעקב 122
לוין מלך בן שמן 448
לוין משה יפו 301
לוין רחל מחנים 422, 433
לויזנון זאב <חסר> 411
לויזנון טובה חיפה 226
לוינשטין חנה ירושלים 563
לויצקי מרדכי אילת השחר 458
לוסטרניק מקס חיפה 196
ליחובסקי פנחס ירושלים 501
ליבוביץ ברוך יפו 503
ליבוביץ משה ירושלים 504
ליביל משה פנחס מחנים 426, 434
ליברמן (נעים) ד"ר יפו 557
ליברסון דניאל אברהם חיפה 311
ליבשיץ ליב גדוד 71
ליבניקר זהבה דגניה 257
לידר צבי מחנים 429
ליטאי משה אילת השחר 463
ליטוין בינוש יפו 142
ליטמן ליפה אילת השחר 461
ליטעס שרה יפו 307
ליטאס פרידה ודוד יפו 371
ליטעס שרה-רבקה יפו 454
ליכטרמן נחום דגניה 257, 496
ליכטנשטין צבי דגניה 257
ליכטנשטין יאחע יפו 282
ליכטהוז מלכה ירושלים 498
ליכטמן נחמן ירושלים 499
לנדו שלמה גדוד מ' 284
לינצבסקי רחל-לאה יפו 296, 355
ליסיצא יוסף מגדל 405
ליפשיץ זלמן יפו 41
ליפשיץ יוסף חיפה 120
ליפשיץ ליב גדוד 71
ליפשיץ עמיחי יפו 564
לפין בצלאל יפו 80
ליפסטמן מלכה סג'רה 105
לוקצר ירחמיאל יפו 174
לישבסקי משה פתח תקוה 87
לפידות משה ירושלים 543
מאירזון יעקב יפו 18
מאירזון אהרן יפו 275
מאירוב ל. יפו 312
מהרש"ק ד"ר יפו 81
מזל ד"ר קפריסין 112
מוני (ברונשטין) חיים צבי ראשון לציון 243
מולדבי אייזיק יפו 268
מולדבסקי משה גדוד מ' 558
מטוס יפו 362
מיודובניק ירחמיאל לוד 294
מינצברג יוסף יפו 554
מילשטין שושנה יפו 303
מילמן מיכאל יפו 119
מידקין דב חיפה 224
מלי צבי יפו 24
מלין יהושע יפו 131
מלכזון מרדכי יפו 141
מלינסקי מנדל גדוד מ' 390
מלמוד אברהם ירושלים 505
מלץ יצחק ירושלים 506
מלצן נחום ירושלים 508
מלניק שרה ושמואל ירושלים 509
מלחי (זלצמן) ד"ר אלקסנדר ירושלים 541
מנח יהושע דגניה 257
מקלב מרדכי יפו 255
מקלר ניסן ירושלים 507
מרגלית יצחק ומשה יפו 26
מרון סוניה דגניה 257
מרון לאה כנרת 355, 393
מרפרט לאה <חסר> 396
מרקובסקי רוחמה אילת השחר 459
נוביק דוד והניה יפו 195
נוטקין שבתי גן שמואל 103, 105
נימרק שמואל יפו 54
נימן אליהן ירושלים 511
נימצ'קוב גרשון פתח תקוה 316
נמירובסקי יצחק גדרה 242
נפך ד"ר יצחק ירושלים 511
סברדלוב רפאל יפו 318
סגלוב מרדכי חולדה 238
סדמסקי נחום ראשון לציון 129
סולביוב זאב ושאול אילת השחר 456
סומיליביץ קלמן יפו 550
סוקולקה משה אברהם יפו 158
סוקולקה זאב אליעזר יפו 247
סופין חנה צפת 514
סטינובסקי משפחה ירושלים 544
סילמן קדיש ואסתר <חסר> 163
סימקין ישראל ונחום יפו 189
סיטקוף יששכר ראשון לציון 314, 315
סלסרבסקי זאב גדוד מ' 364
סלנט ר' צבי ירושלים 512, 513
סלושץ ד"ר ירושלים 516
סמילנסקי דוד יפו 96
סמורודינסקי קיילה יפו 358
ספיר משפחה פתח תקוה 178
ספקטור ישעיהו זכרון יעקב 250
ספוקויני רחל לאה ירושלים 515
סקיבין דוד יפו 151
סקלוט אריה יפו 178
עדין אהרן וצפורה יפו 2
עזרילינט פסח <חסר> 42
עזריאל חיים חיפה 204
עכט ש. גדוד מ' 287
עפרון ד"ר ל. דמשק 517
ערמן נחום חיפה 194
פבזנר לוי יצחק אלקסנדריה 276
פגרודסקי חיים הר כרמל 198
פוגורלסקי דב יפו 399
פוזננסקי מניה ומ. יפו 65
פוליק לשמה יפו 272
פוליק שמעון דמשק 522
פולישצוק ש. ל. יפו 305
פולני שמואל חולדה 230
פונרוב שלמה יפו 376
פולני דב יפו 559, 560
פוריה משה יפו 115, 566
פחטר שלום יפו 262
פט יעקב גדוד 62
פיגין נחמה פתח תקוה 47, 48
פיטיגורסקי ברוך יפו 127
פיין גוטמן חיפה 214
פנקביץ (רמלר) שושנה הר הכרמל 221
פינשטיין יעקב ישראל רחובות 83
פינשטיין זאב גדוד מ' 297
פישמן י. ל. הרב יפו 169, 170
פינרמן איסר יפו 324
פינקלר אברהם יצחק משמר הירדן 394
פיש נתן גדוד מ' 344
פירסט פרומא פתח תקוה 387
פינברג ירושלים 520
פישבין רישע ירושלים 521
פינסוד-סוקניק חסיה ירושלים 542
פלדמן יהודה וסוניה חיפה 225, 226
פלדמן יהושע ומשולם יפו 23
פלדמן משה גן שמואל 75, 244
פלביץ אברהם חיפה 207
פלוטניק דוד פתח תקוה 450
פלר יצחק ותמר ירושלים 518
פלקוביץ משפחה יפו 550
פליישמן יעקב שלמה יפו 231
פליישר גרשון יפו 33
פניני ישראל יפו 246
פסטרסקי טובה ירושלים 5
פקטורי אברהם יפו 76
פקטורובסקי פסיה לאה יפו 184
פקר צבי ירושלים 536
פקר-ברק שושנה חולדה 235
פרידמן (איש-שלום) מרדכי יפו 7, 8, 9, 10, 11
פרידמן יעקב חיפה 261
פרידמן לויק בן שמן 308
פרידמן משפחה יפו 354
פרידנברג פרוקר ירושלים 519
פרומקין יוסף טבריה 374
פרייער יהושע גדוד 187
פרידליס נחמן יפו 347
פרלמן משפחה יפו 366
פרנקל דוד גן שמואל 106
ציזלינג צבי מנחם יפו 69
ציטרון הרב י. א. פתח תקוה 385, 386
צמחוני (בוכמן) צבי יפו 326
ציגס-ליבל טובה מחנים 425
צפרוני א. ד"ר יפו 370
צרנומורסקי בן-ציון כנרת 313
ציצילניק משפחה יפו 323
צפרוני אליהו גדוד מ' 199
צירנובסקי רבקה חיפה 205
קובלסקי אלתר ירושלים 524
קוברינסקי יצחק ירושלים 523
קוצר ניסן יפו 125
קופרברג הלל יפו 256
קובנסקי מרים יפו 148
קוסובסקי מאיר יפו 382
קוסובסקי מרדכי ואליהו גדוד מ' 89
קורנברג משה מאיר מחנים 424, 427
קופלביץ יעקב יפו 469
קטינקה יהודית וברוך יפו 252, 253
קיזר שלמה מרחביה 256
קיטייניקוב שמואל יפו 319
קיסלב משפחה יפו 152
קיפניס משה ירושלים 534
קלוזינסקי יוסף יפו 22
קליביצקי ישראל גדוד מ' 78
קלינמן ישעיהו יפו 106
קלוזנר דבורה ויחזקאל יפו 118
קליבנוב ירוחם יפו 133
קלמן יוסף יפו 165
קלמנסון אלחנן יפו 241
קליכשטין שאול יפו 256
קלוגר אברהם מחנים 417
קלוגאי יצחק ירושלים 525
קלמנוביץ דבורה יפו 44
קמנצקי משה גדוד 71
קמנצקי חיים <חסר> 111
קמנצקי אליהו יפו 345
קמזון רחל יפו 465
קנבסקי נ. גדוד מ' 108
קנטרוביץ יחיאל ראשון לציון 335
קנטורוביץ (יוספיה) צבי יפו 211
קסטלינץ וחיה דגניה 257
קסובסקי מאיר יפו 549
קפלינסקי גיטל-לטה רחובות 439
קפר משפחה חיפה 191
קצנלבוגן יהודה כרכור 279
קצרובסקי בנימין יפו 340
קרופסקי חיים, גיטה ומרים יפו 15
קרול יעקב יפו 300
קרול נחום חיפה 201
קרצמן משפחה יפו 52
קרסילשציקוב רחל יפו 92
קרמן יחיאל גדוד 343
קרישבסקי נתן גדוד מ' 467
קרוסרסקי משפחה יפו 470
קרלין ישעיהו ירושלים 535
קרוגליקוב הלל יפו 550
קרוגליקוב אברהם דב חיפה 213
קמרז עין זיתים 565
ראובני שמואל יצחק רחובות 348
ראטמן נחום ירושלים 527
רדזיבילסקי משפחה ירושלים 552
רבידוביץ יעקב גדוד ל"ט 265
רבינוביץ צבי חיפה 228
רבינוביץ דוד גדוד מ' 529
רבינוביץ יוסף יפו 443
רבינוביץ נחמה ירושלים 27
רבינוביץ עקיבא ירושלים 551
רבין יהודה זלמן גדוד 181
רבין פרץ יפו 259
רגאי (רז'סקי) משה גדוד מ' 79
רדבוגן בנימין יפו 25
רוזנצויג ליפא גדוד מ' 19
רוגוב מאיר יפו 30
רוזנברג לאה חיפה 190
רוזנברג שלמה רחובות 110
רוזנברג ש. י. יפו 147
רוזנברג אליעזר ויצחק גדוד 343
רוזנפלד חיים יפו 175, 226
רוזנבלום צבי יפו 176
רוזנצוייג (בן מנחם) חיים יפו 177
רויטבלט אהרון בן יוסף מסחה 182
רוטמן משה נתן יפו 290
רובינוביץ פנינה רחובות 338
רוזנברג משה יבנאל 392
רויזען שמעון זכרון יעקב 200
רוגינסקי ליבה מגדל 403
רוזנבלט אברהם וחיה ראש פנה 415
רוזנבוים יוסף ירושלים 530
רזניק חיים פנחס יפו 464
רטנר אלכסנדר ראשון לציון 58
רייטמן ישראל יפו 49, 341
ריטר בלהה דגניה 257, 496
ריכרט זליג דגניה 257
ריזיק יעקב <חסר> <חסר>
רקליס לוי ירושלים 528
רוטפלד (חנוך) ג. יפו 102
רמברג בתיה <חסר> 158
רמז דוד יפו 250
רפופורט שושנה יפו 471
רמלר גדליה הר הכרמל 197
רמלר (פינקוויץ) זכרון יעקב 221
שפוב נחמה יפו 67, 73
שטיל בן-ציון פתח תקוה 188
שווי דוד ומשה פתח תקוה 61
שולמן יעקב טבריה 91
שולמן נחום יפו 146
שולמן מאיר איסר יפו 278
שורר חיים חולדה 233
שוטלנד רפאל יפו 298
שולוס צבי מחנים 419
שוחט יצחק מחנים 420
שורץ יוסף ירושלים 531
שור שאול ירושלים 546
שטיינברג יעקב יפו 13
שטיינברג מנשה חיפה 442
שטרייט ברכה, ישעיהו ושלום יפו 40
שטיין מרקוס יפו 53
שטילוסר פייביל פתח תקוה 75
שטנובסקי לאה צפת 360
שטיגלברג מנחם יפו 373
שינמן שלמה יפו 295
שיפמן יעקב ירושלים 346
שיינין אברהם ירושלים 538
שינקין משפחה <חסר> 196
שיף ריזה יפו 249
שיפריס יהודה חולדה 236
שיינברג שלמה ירושלים 553
שביביץ אהרון <חסר> 558
שליין שמואל טבריה 183
שליונסקי אלטשולר חיה מגדל 402
שליש (טריטיק) מלכה יפו 263
שמטרלינג ד. דגניה 257
שמפנסקי אשר יפו 270
שניאורסון שניאור חדרה 374
שניאורסון יעקב יפו 372
שפירא יהודה פתח תקוה 113
שפירא חנה בן שמן 367
שפקטורוב ליזה יפו 154, 160
שפילמן שלמה מרחביה 256
שץ צבי גדוד 77
שצ'יפקביץ בילה רבקה יפו 270
שצ'יפק (ירקוני) ישעיהו יפו 446, 447
שצקעס אהרן ירושלים 532
שרמן בוריס יפו 51
שֻרֶק יצחק אילת השחר 457
תנפילב תנחום דגניה 257

החוברת

על פי חוק זכויות יוצרים, התשס"ח - 2007, זכויות היוצרים על יצירה פוקעות בחלוף 70 שנה ממותו של מחברה (ובמקרה של מספר מחברים, בחלוף 70 שנה ממות אחרון המחברים). על פי פרק ו': תקופת זכות היוצרים, סעיף 40 ("תקופת זכות יוצרים ביצירה שפורסמה בעילום שם"):

לא מופיע על יצירה שמו של אדם כיוצר היצירה ויוצרה אינו ידוע בציבור, או שמופיע עליה שם בדוי של אדם שזהותו אינה ידועה בציבור, תהא זכות יוצרים ביצירה לתקופה של שבעים שנים מהמועד שבו פורסמה לראשונה.

על פי סעיף זה בחוק, ולאור העובדה שהחוברת הנדונה כאן פורסמה ללא אזכור שמו של מחבר כלשהו, זכויות היוצרים עליה פקעו בשנת 1989, בחלוף 70 שנה מפרסומה.

בנוסף, בתגובה לשאילתה בנושא, אשר הופנתה ללשכת היועצת המשפטית של הסוכנות היהודית (ממשיכת דרכו של "המשרד הארצישראלי"), הובהר כי לא רק שזכויות היוצרים אכן פקעו, אלא שלהפצת החוברת יש ערך מוסף חשוב ביותר. וכך נכתב בתשובה:

אין מניעה לעשות שימוש בחוברת "דרישות שלום מבני א"י לקרוביהם שבחוץ-לארץ" אשר יצאה לאור בחודש אלול, תרע"ט (1919) על ידי המשרד הארץ-ישראלי של ההסתדרות הציונית. כפי שהינך מציין, זכויות יוצרים מוגנות בחוברת זו פגו לאחר 70 שנה.

בעיון בחוברת, הנמצאת בארכיון הציוני המרכזי, למדתי כי הפצת תוכן החוברת לציבור היתה המטרה העיקרית של מחברי החוברת בזמנו, ומה טוב שנשתמש באמצעים האלקטרוניים הקיימים היום כדי להגשים תקוה זו.

-- דואר אלקטרוני לארנון הרשקוביץ מאת לשכת היועצת המשפטית של הסוכנות היהודית, 28 במאי 2009

לפיכך, מובאת כאן החוברת במלואה, בפורמט PDF.

להורדת החוברת, ליחצו כאן. שימו לב, משקל הקובץ כ - 43MB

קישורים חיצוניים