ההרשמה לאתר פתוחה. הינכם מוזמנים להירשם לאתר ולהתחיל לערוך

אברהם צבי הירש הלוי סגל

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

אברהם צבי הירש הלוי סגל בן מנחם מנדל. נולד, כנראה ברומניה, בשנת 1826. נפטר ה' בכסלו תרנ"ד (1894). ראב"ד טבריה, ראש העדה האשכנזית.

סגל עלה לארץ בשנת 1855 בגיל 29, כפי הנראה מרומניה, עם אשתו ששמה פערל. למד בכולל ווהלין בטבריה, וכפי הנראה בסמוך לעלייתו, באמצע שנות החמישים של המאה ה-19 התמנה לרבה האשכנזי של טבריה. עמד גם בראש "ביקור חולים" ואגודת "חברת ישוב ארץ הקודש" להתיישבות חקלאית. הקים ישיבה בטבריה, בתפקיד זה שימש עד יום מותו בשנת 1893.

עדויות כתובות לפעילותו

מסמכים החתומים בידו

ב"אוסף טבריה" שבספריה הלאומית מופיעים מכתב מתרמ"ט (1889) בו תמך בבקשת צדקה של רב בשם יוסף הייזליר, עליו הוא חתום הראב"ד ומו"צ. כן ישנו אישור כשרות של ציצית משנת תרמ"א (1881) החתום בחותמו ובחתם בית הדין של טבריה.

מכתבים וכתבות בעיתונים

  • בשנת 1873 חתם במכתב לעיתון "המגיד" כ"הראב"ד ומו"צ עיה"ק טבריה".
  • סיפור מוזר מופיע ב"חבצלת" כרך 9 חוברת 27 כ"ט באייר ה'תרל"ט (1879) לפיו סירב לשבת בדין בסכסוך בין שתי חבורות בטבריה ופסק ש"לדון דיני נפשות אסור בביתו של התובע" ואז "תיכף הורידו לר' אברהם צבי מלהיות דיין ושמו במקומו הרב הסומא מקופין". מהימנותו של הסיפור מפוקפקת לאור העובדה שהמשיך בתפקידיו גם כחמש עשרה שנים לאחר מכן.
  • בעיתון "החבצלת" כרך 10 חוברת 36, ט"ז בתמוז תר"מ (1880) ישנו מאמר בשם "להצדיק צדיק" המספר על סכסוך בין אלמנה ובין יורשי בעלה בו שימש סגל כדיין. ההתייחסות אליו שם היא כ"האדם הגדול בענקים מי כמוהו מורה חוקים ומשפטים צדיקים, מו"צ דק"ק אשכנזים הי"ו הרב הגאון כמהר"ר אברהם צבי הלוי נר"ו אשר כל ימיו שמש בק' לטובת ולעזרת אנשי קהלו".
  • בכרך 19 של "החבצלת", ד' בסיוון תרמ"ט, מופיעה חתימתו על עצומה של רבנים יוצאי רומניה בקשר לכספי החלוקה.
  • בכרך 19 של "החבצלת", ה' באב תרמ"ט, מופיעה חתימתו על מודעה בה מאושר כי "גן אתרוגים בחיטין של קאצם אסייד בשותפות סלים אפענדי ראמאדן ומופתי אינו חכור בידי אברהם אמוזג אלא בידי קומפניית סלנט".

פטירתו וקבורתו

סגל נפטר בה' בכסלו תרנ"ד (14 בנובמבר 1893) ונטמן בבית הקברות בטבריה ליד קברו של הרב אבולעפיה. ציונו עומד עד היום, וחודש בידי צאצאיו. נוסח מצבתו הוא "הרב הגאון ר' אברהם צבי הלוי ראב"ד ומו"צ צפת עיה"ק ב"ר מנחם מנדל ז"ל, נפטר ה' בכסלו תרנ"ד תנצב"ה".

ב"החבצלת" שנת 24 חוברת 10, מכ"ט בכסלו תרנ"ד (8 בדצמבר 1893) מופיע הספד לפיו "בטבריה גוע וימת הרב ר' אברהם צבי הלוי ז"ל אשר היה דומ"צ לעדת האשכנזים בעיר ההיא יותר מארבעים שנה. העדה מבקשת עתה רב אחר למלא מקומו. יתן ה' ותמצא את אשר היא מבקשת, רב ראוי והגון לעמוד בראש עדה ולנהלה בצדק ובמישרים".

לאחר מותו, בשנת תרנ"ז (1897) הוציאו אנשים בשם אלקלעי וטולידאנו את דיבתו רעה, ובתגובה לכך התפרסם כרוז בחתימת עשרה רבנים במקומות שונים היוצאים להגנתו ומשבחים אותו בכל לשון (אך לא ברור מהי הדיבה שהוציאו עליו).

לקריאה נוספת

  • עודד אבישר, ספר טבריה, עיר הכינרות בראי הדורות, הוצאת כתר, תשל"ג.

צאצאיו

  • בנו יהודה הלוי (נפטר 1914), היה רבה של טבריה בסוף המאה ה-19.
  • בן בשם פנחס שנולד בשנת (1860).
  • בן בשם יוסף לייב.

כיום ישנם בישראל מאות אנשים שהם צאצאים של אברהם צבי הירש הלוי סגל.